Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

22. květen 1849

Že by předzvěst voleb budoucích?

Volby po socialně-demokraticku

Z Lyonu od 22. května se píše: Zde vypadly volby zcela po socialně-demokraticku, bázeň a strach se zmocnily zdejší bursy a hedbávné věci padly v ceně o 10 procent. Z Paříže sem ale přišla ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

23. únor 1849

V Toskáně prohlášena republika

Z Vídně 23. února.
Právě dostáváme přes Paříž zprávu, že byla v Toskáně u všeobecném jásání lidu, vzdor marným usilováním přívržencův ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

23. únor 1849

Přání rakouské strany sjezdu Brusselského

Z Londýna dne 23. února píše Times: Hrabě Colloredo přijel sem, ne aby nastoupil hned své místo jakožto vyslanec rakouský u dvoru anglického, nýbrž jen aby vládě anglické oznámil přání vlády ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

23. únor 1849

Odpověď na žádost městské raddy o 100.000 zl. stř.

Obecní List přináší následující připis:

Pražskému p. měšťanostovi J. U. Dru. Václavu Vaňkovi.

Vaše Blahorodí!

JMst. ráčila dle nejvyššího panu ministru domácích záležitostí seslaného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

23. únor 1849

Vojenské přípravy

Z Poznaň 23. února.
Obyvatelstvo zdejší jest veskrz toho mínění, že jest zahraniční válka za prahem. K tomuto mínění zavdávají příčinu vojenské přípravy, které se zde i v celé provi... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

23. únor 1849

Pro válku je potřeba peněz

Z Říma 23. února.
Ve včerejším sezení konstituanty mluvilo se nejvíce o Ferraře; činilo se množství návrhů pro válku, ale konec ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849