Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

7. únor 1849

Myslíte, že i tenhle kus sepsal Jára Cimrman? Pokud ano, byla by to bomba. Doposud se myslelo, že se narodil nejdříve v roce 1853!

Pan Ed. Lad. Svěrák

Pan Ed. Lad. Svěrák odevzdal resižerství českého divadla svou romantickou smutnohru: „Klášter sv. Tomáše". Budeme kus tento bohdá brzo na prknách viděti, jeden oud čes... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849