Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

29. duben 1849

Tak tohle vysvětluje obsah regálů za bolševiků.

Heslo komunistů

Výbor revolučních kommunistů vydal volební program, kterýž má heslo: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849