Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

6. březen 1849

Toho člověka, toho Proudhona, si dobře zapamatujte! Je to jeden z těch, co spískali 40 let bolševickýho marastu. A dávejte bacha, jeho ideje se vrací. A pro ty, co nezažili jejich praktickou aplikaci, pro ty jsou zas zajímavé.

Proudhonův bank

Z Paříže, 6. Března.
Do Proudhonova banku sešlo se již 23.687 franků, a oučastníků se přihlásilo 6.250. Jak mile bude peněz 50.000 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849