Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

1. duben 1849

Velmi smutné poučení plyne z této zprávy: za 150 let se nic nezměnilo:(

Kradení drátů telegrafních

Z příčin častého kradení a rušení vedoucích drátů telegrafních nařídilo ministerstvo vnitřních záležitostí a minislerstvo spravedlnosti, aby se každá škoda učinčná na ústavu telegrafním ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

17. únor 1849

Socha Jelačiće-bána

Akademický sochař Tomáš Saidan dohotovil modell na sochu Jelačiće-bána v chorvátském národním kroji, která pracována jest s velikou pilností a chvalným výrazem charakteru dle originálu podobizny ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

17. únor 1849

Vystěhování do Ameriky

Chuť k vystěhování jest pořád rozsáhlejší, i nejsou to chudí lidé, kteří se hodlají vystěhovat do Ameriky, nýbrž nejvíce lidé, kteři mohou přece 2—3000 zl. stř. s sebou vzíti; kojí se totiž nadějí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

17. únor 1849

Sezení říšské raddy

Z Mnichova 17. února.
Dnešní sezení říšské raddy bylo velmi zajímavé. Na návrh hraběte Arco-Valley-a hlasovala komora jednohlasně vyvoláním jmen pro jeho vyjádřeni: „Komora říšských radd ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

17. únor 1849

Návrhy ministra Sterbiniho

Z Říma 17. února.
Návrh ministra Sterbiniho, aby se duchovenské statky v zemi za statky národní prohlásily, jest již přijat a dne 13. února dekretem potvrzen. Novější návrh Sterbiniho, jejž ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

17. únor 1849

Papežova žádost o intervenci rakouskou

Z Gaety od 17. února se píše, že papež ke kardinálům promluvil, že se raději poděkuje, nežli by Rakousko o intervenci žádal. Na to prý kardinál Macchi odpověděl: „Svatý Otče, vy nesmíte a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849