Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

18. březen 1849

Teda takhle veřejně by se mělo velet!

Sardinská a benátská flotilla

Z Benátek 18. března. Sardinská flotilla s 15 a benátská s 9 lodí opustily se zapečetěnými rozkazy přístav a mají překvapiti rakouské locďstvo před Terstem, dříve než by se chrániti mohlo děly v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

18. březen 1849

Žaloba

Včera jsme obdrželi následující ouřední připiš:

Od c. k. zemského práva co soudu
ve věcech tisku.

Pánu
K. Havlíčkovi
redaktorovi národních novin.
N.E. 129 ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

18. březen 1849

Sardinská a benátská flotilla

Z Benátek 18. března. Sardinská flotilla s 15 a benátská s 9 lodí opustily se zapečetěnými rozkazy přístav a mají překvapiti rakouské locďstvo před Terstem, dříve než by se chrániti mohlo děly v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

17. březen 1849

List pro uveřejňování říšských zákonů

Ministerstvo vydalo zvláštní zákon, kterak všechny zákony a jiné vládní nařízení ohlašovány budou.

1. Bude vycházeti všeobecný list pro uveřejňování říšských zákonů a řízení ve všech v říši ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849

17. březen 1849

Radecký vydal proklamaci

Z Milán a 17. března. Dnes vydal Radecký proklamaci, v níž oznamuje obyvalelům Milánským, že opouští v čele svého vojska Milán, aby zahnal věrolomného nepřítele a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

16. březen 1849

Vyzvání, aby Strobach a Trojan do Vídně přijeli

Slyšíme z dobrého pramene, že náš pan vicepresident obdržel včera od ministra Stadiona vyzvání, aby dr. Strobach a Trojan do Vídně přijeli k poradám ministerským o zřízení zemské. Můžeme ale ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849