Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

4. leden 1849

Že by každý na svém písečku nebylo moderním vynálezem?

Malostranští v Praze

Slyšíme z mnohých stran, že měšťané Malostranští v Praze zamýšlejí od ostatní Prahy se odtrhnouti a sami pro sebe obec míti, tak sice, žeby Malá strana v každém ohledu sama městem byla. Měli by ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

26. duben 1849

Podplácení při volbách

Z Londýna 26. dubna. Včera učinil v dolejší sněmovně Pakington návrh, směřující k tomu, aby překaženo bylo všechno podplácení při volbách, a proto aby každý oud sněmu musel přisáhati, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

25. duben 1849

Přeložení pošty

Z Prahy. Konečně se stane, že c. kr. pošta bude podle rozkazu ministerstva obchodu přeložena do Urfusova domu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

25. duben 1849

60.000 Rusů do Sedmihrad již vtrhlo

Vládním Vídeňským novinám píše se ze Lvova dne 25. takto: Spěchám, abych oznámil, co právě ouředně sem přišlo, že 60.000 Rusů s četným dělostřelstvem ve třech kolonách po 20.000 mužích dne 20. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

23. duben 1849

Zapovídá se vydávání peněžních assignací

Vládní oznamovatel včerejší přináší následující nařízení:

Vydávání peněžních assignací na místo mince jest na ujmu výsadě rak. nar. banku, nejv. patentem jemu udělené a vůbec prohlášené, i ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

23. duben 1849

Pešť maďarská

Pešť byl od cis. vojska opuštěn a nepřešel skrze kapitulaci na Maďary. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849