Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

4. březen 1849

Že by právě tady byl prvopočátek hašiše v Evropě?

Zvláštního druhu konopí z Číny

Jeden oud francouského poslanství přinesl z Číny do Francouska semeno zvláštního druhu konopí, v Evropě potud neznámého. Semeno toto bylo nedaleko města Marseillu zaseto. Při příštím národním ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

Stalo se dnes

z dobového tisku

24. únor 1849

F. M. L. Šulzig udeřil

Z Peště, 24. Února. (Lloyd.) Maďaři prý opět utíkali. Sotvy že na ně F. M. L. Šulzig udeřil, rozdělili se na čtyry sbory a rozprášili se na všecky strany.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

24. únor 1849

Papež žádal o intervenci

24. Února. Nejnovější zprávy z Říma potvrzují, že papež žádal rakouskou, francouzskou, španělskou a neapolskou vládu o intervenci.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

24. únor 1849

Sezeni pražské raddy dne 24. února.

Z Prahy.
... Na to přišel návrh dra. Bělského stranu zřízení čestného komité, jež nad návštěvou oudů raddy bdít má k rokování. Proti tomu mluvil dr. Port, udávaje, že členové raddy jsou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

24. únor 1849

Uherské bankovky

Z Vídně.
Uherské bankovky jsou zde od 24. t. m. zapovězeny; v obchodu jich nesmí býti užíváno a u koho se postihnou, mají být odnímány a k nejbližší zemské knížecí kasse býti odevzdány, která ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

24. únor 1849

Reskript od vlády

Z Peště 24. února.
Předvčírem byl v stoličním domě čten reskript od vlády, kterým se dává Peštskému komitátu vědět, že Chorvátsko, Slavonsko, Srbská Vojvodovina a Sedmihradsko již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

24. únor 1849

26 menších států přidalo se k Prusku

Z Frankfurtu.
Dne 24. Února svolalo říšské ministerstvo všecky důvěrníky německých vlád, aby podali své zdání o německé ústavtě. 26 menších států přidalo se k Prusku, a podaly jeden ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Zamezení tržby s otroky

Z Londýna, 24. Února.
Na návrh biskupa Oxfordského byla v hořejší sněmovně sestavena komisse, která by ohledala, jakby s větším prospěchem dala se ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849