Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

12. březen 1849

Neměli by být vojáci dnes taky tak upřímní? Nebo vůbec celá společnost?
I když, to by byla hrůza...

Vaše nejvřelejší přání jsou vyplněna

Za příčinou vypovězeného příměří se Sardinskem vydal Radecký dne 12. března následující provolání na své vojsko: „Vojínové! Vaše nejvřelejší přání jsou vy... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849