Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

21. leden 1849

Lesní pych byl, je a bude. Ctělo by to ty zbraně skutečně užívat.

Lesní krádeže

Množící se ustavičně žaloby na lesní krádeže a na nemožnost, dovolati se v tom nějaké spravedlivé přítrže, pohnuly ministerstvo rolnických a hornických záležitostí k vydání následujících nařízení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849