Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

15. únor 1849

Což o to, zloději byli a budou. S tím nic neuděláme.
Ale ta eufemie! Peníze se ztratily se! Výraz hodný současnosti.

Několik archů dvacetníků se ztratilo

Poněvadž se několik archů dvacetníků od Pražské městské raddy vydaných bylo ztratilo, nyní pak tytéž v oběhu se pozorují, činíme P. T. obecenstvo na toto zneužití pozorné. Takové poznají se po ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849