Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

24. leden 1849

Stejně jako dnes proti Vietnamcům...

Řeznický pořádek

Z Domažlic. Dva počestní pořádkové Domažličtí zaslali nám následující svá přání:

My řeznický pořádek ponavrhujem:

1. Aby slavné ouřady lepší dohled měly na pokoutní a potulní obchod, pak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849