Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

6. březen 1849

Toho člověka, toho Proudhona, si dobře zapamatujte! Je to jeden z těch, co spískali 40 let bolševickýho marastu. A dávejte bacha, jeho ideje se vrací. A pro ty, co nezažili jejich praktickou aplikaci, pro ty jsou zas zajímavé.

Proudhonův bank

Z Paříže, 6. Března.
Do Proudhonova banku sešlo se již 23.687 franků, a oučastníků se přihlásilo 6.250. Jak mile bude peněz 50.000 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

Stalo se dnes

z dobového tisku

20. březen 1848

Revoluce v Parmě

V Parmě byla dne 20. března krvavá revoluce mezi lidem a vojskem. Lid zvítězil a zdá se, že vévoda i s rodinou jim v moc padl. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

20. březen 1848

Revoluce v Parmě

V Parmě byla dne 20. března krvavá revoluce mezi lidem a vojskem. Lid zvítězil a zdá se, že vévoda i s rodinou jim v moc padl. Sestavena od lidu vláda, a sice následující mužové: advokát Ghinelli, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848
[Parma, 1848]

20. březen 1849

Pozvání ministerstva

Podle bezpečných zpráv dostal p. krajský úředník v Chrudimi a bývalý poslanec na sněmu říšském p. Plaček povolání od hr. Stadiona do Vídně a hned 18. t. m. tam odjel.

Sluší zde ovšem přede ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

18. březen 1849

Žaloba

Včera jsme obdrželi následující ouřední připiš:

Od c. k. zemského práva co soudu
ve věcech tisku.

Pánu
K. Havlíčkovi
redaktorovi národních novin.
N.E. 129 ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

18. březen 1849

Sardinská a benátská flotilla

Z Benátek 18. března. Sardinská flotilla s 15 a benátská s 9 lodí opustily se zapečetěnými rozkazy přístav a mají překvapiti rakouské locďstvo před Terstem, dříve než by se chrániti mohlo děly v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

17. březen 1849

List pro uveřejňování říšských zákonů

Ministerstvo vydalo zvláštní zákon, kterak všechny zákony a jiné vládní nařízení ohlašovány budou.

1. Bude vycházeti všeobecný list pro uveřejňování říšských zákonů a řízení ve všech v říši ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849