Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

4. leden 1849

Na dluh se zřejmě žilo od nepaměti. Tenkrát si na třetinu rozpočtu museli půjčit. Tak velký dluh dneska nemáme (dnes si půjčujeme jen na 10% výdajů).

Státní rozvrh na rok 1849

Státní rozvrh náš na rok 1849 dělí se podstatně na dvě hlavní strany. Výlohy státní jsou totiž buď takové, které vynakládají na obecnou správu celého mocnářství, kamž připočísti sluší ouroky ze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849