Když bývalo XIX. století

V Těšínsku vypukly nepokoje

14. listopad 1848

V Těšínsku na hranicích haličských vypukly nepokoje. Domkáři povslali proti sedlákům. Mnozí demokrati sice vynasnažují se povstání toto za politické vydávati, ale nevzdělanost lidu dosvědčuje, že v tom není nic politického. Jak velice nevzdělaný lid zdejší jest, lze povážiti z toho, že domkáři od vrchnosli a sedláků požadují, aby se jim nahradila robota čili plat za ní hned od roku 1821. Někteří z těchto svolili v žádost jejich, jako vrchnost Šonovská; jiní ale povstalcům nedůvěřujíce, utekli. Zbouření to vzalo začátek ve vesnici Laryši, a sice nejvíce přičiněním Bílského demokratického spolku, jehož smýšlení dočista se srovnává se smýšlením demokratův Vídeňských. Spolek ten schvaloval povslání Vídeňské a neostýchal se protiviti dekretům zemského presidium.

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848