Když bývalo XIX. století

Příprava Říšského sněmu

14. listopad 1848

Z Kroměříže 14. listopadu.
O zřízení sněmovny říšské úsilně se pracuje. Nebudeť v kostele sv. Maurice, jak se zpočátku pravilo, nýbrž ve velkém sále paláce arcibiskupského, jenž se amfitheatrálně pořádá. Naproti místu presidentovu bude galerie pro 200-300 posluchačů, kolem pak sedadla pro poslance, zvýšena jedna nad druhými. Mimo to budou v residenci arcibiskupské kanceláře čtyr ministerií; ostatní ministeria budou v domech městských. Příbytků jest nedostatek, tak že jen 40 poslanců bude přebývati v paláci arcibiskupském. Pořádatel Jelen úřad svůj výborně zastává; co jest Vindischgratz na spiklíky, to jest Jelen na domácí pány, kteří požadují nesvědomitý nájem z příbytků; příbytek lichvářsky přeceňovaný hned se vyškrtne z poznamenání bytů pro sněmovníky říšské. Oudové sněmu se již znenáhla scházejí; jest jich tu jíž okolo 40.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848