Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

12. březen 1849

Proboha! Vždyť oni plánují válku jako fodbalový zápas!
Fakt je, že takhle klidně to dneska neumíme. Ani u toho fodbalu.

Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří

Vídeňské noviny „Lloyd" přinášejí z Milána od 12. března velmi důležitou zprávu, že totiž tohoto dne Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří. Začala by ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849