Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

4. březen 1849

Tehdejší zvyklost pečovat o blízké byla o moc lepší, než současná praxe typu stát se postará.

Návrhy ministra Sterbiniho

Sezení městské raddy dne 3. března. Nejdřív rokováno jest o tom, jestli a jakým spůsobem se chudině Pražské nádennická práce vykázati má. Uzavřeno, by se zdejším nádenníkům na půdách obci ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849