Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

10. květen 1849

Skvělá režie!
Když je vojsko unaveno, uzavře se příměří na zdravý spánek.
Ráno zvony odtroubí budíček a válka pokračuje.

Boje v Drážďanech

Z Drážďan píší Lipské noviny: Dne 5. o 10 hod. večír: 9 hodin trval krutý boj; všechny hlavní posice jsou ještě drženy. Střelba z děl trvala neustále; konečně se střílelo z 12lib. děl. Z venkova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

Stalo se dnes

z dobového tisku

22. leden 1849

Adolf hr. Barth-Barthenheim

Adolf hr. Barth-Barthenheim, radda u zemské vlády rakouské nad Enží, jest na jeho žádost od JCMti 22. ledna dán do pense.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

21. leden 1849

Lesní krádeže

Množící se ustavičně žaloby na lesní krádeže a na nemožnost, dovolati se v tom nějaké spravedlivé přítrže, pohnuly ministerstvo rolnických a hornických záležitostí k vydání následujících nařízení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

21. leden 1849

Římské vojsko

Řím činí veliké přípravy ke chránění celitosti státu, k odražení všelikého cizého zakročení a konečné aby stát dobře ozbrojen a hotov při nejblíže příštím vypuknutí války pro osvobození Vlach. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

21. leden 1849

Hrabě Colloredo

Z Holomouce 21. ledna.
Hrabě Colloredo, dříve rakouský vyslanec v Dráždanech a Mnichově, potom vyslanec spolkového presidium ve Frankfurtě, a nedávno rakouský vyslanec v Petrohradě, jest prý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

21. leden 1849

Deputace u dvora

Z Holomouce 21. ledna.
Zde již celý téměř měsíc stihá jedna deputace u dvora druhou, aby proukázaly úctu mladému císaři.

Též jednotlivé znamenitější osoby přicházejí k císaři, jako ku př. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

21. leden 1849

Německý panovník

Z Frankfurtu dne 21. ledna.
Většinou ne příliš velikou a ve důležité tak věci vlastně nedostatečnou uzavřeno bylo v národním sněmu, že hlavou říše býti má jeden z panujících německýc... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849