Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

17. leden 1849

Tak schválně: dostaví či nedostaví?

Dostavba staroměstské rádnice

Sezení městské raddy dne 17. ledna.
Dnes se velmi ostrá a zajímavá debatla vedla o návrhu p. dra. Bělského, by se staroměstská rádnice dostavila. Četnější důvody p. Bělského pro dostavení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849