Když bývalo XIX. století

Stalo se dnes

z dobového tisku

24. říjen 1848

Cholera v Haliči

Ze Lvova 31. října. Podlé zpráv do 24. října došlých stává cholera v Haliči na 759 místech, ve kterých z obyvatelslva 1,034.437 hlav silného 53.963 na choleru se rozstonalo; z těchto opět se uzdravilo 30.557, umřelo 17.289 a 3119 jest jich ještě v léčení.

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

26. říjen 1848

Pro samé ohně neví se ani kde hoří

Londýn 26. října. Ministerský časopis Globe oznamuje, že odsouzení povstanci nebudou na hrdle trestáni. Důtklivé odporučení toho od porotníků, četné petice důležitých osob a veřejná nechuť proti bezohlednému vykonání rozsudku přiměly vládu k zmírnění trestů, které se v kabinetní raddě dne 24. uzavřelo.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

27. říjen 1848

Deputace společnosti proti otroctví

Londýn dne 27. října. Včera podala deputace společnosti proti otroctví ministru Palmerstonu žádost, v které se o uchopení-se důraznějších prostředků, než nynější jsou, k odstranění otroctví jedná.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

28. říjen 1848

Všeobecný outok císařského vojska

Vídeň. Dne 28. o 11. hodinách stal se všeobecný outok císařského vojska na všechny linie. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

30. říjen 1848

Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala

Jisto jest, že se dne 30. Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848