Když bývalo XIX. století

Stalo se dnes

z dobového tisku

3. květen 1849

V Drážďanech lid stavěl barrikády

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

5. květen 1849

František Josef do Vídně přijel

Z Vídně dne 5. května. Císař František Josef dnes ráno čtvrt na šest do Vídně přijel a hned do Schönbrunnu se odebral.

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

7. květen 1849

Tažení Rusů do Uher

Od 7. května započne na severní železnici tažení Rusů do Uher. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

9. květen 1849

Povstání v Drážďanech je překonáno

Z Nového města v Drážďanech. Dne 9. máje (o polednách). Boj jest ukončen, povstání je překonáno.

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

10. květen 1849

Stav obležení nad Prahou

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Oba mosty jsou vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

17. květen 1849

Bach řídí ministerstvo domácích záležitostí

JMst císaře František Josef odevzdal prozatímně řízení ministerstva domácích záležitostí ministru Bachovi. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849