Když bývalo XIX. století

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

31. leden 1849

Telegraf z Vídně do Terstu

Nadíti se jest, že telegraf z Vídně do Terstu brzy ukončen bude, a budou-li zmatenice ve Vlaších opět obnoveny, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

31. leden 1849

Převezení papeže

Z Barcellony odpluly dvě lodě do Gaely. Mají prý převést papeže na některý ostrov ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

31. leden 1849

Zprávy z Irska

Zprávy z Irska zní ještě pořád kormutlivě. Krádeže, vypálení a vraždy dějí se zhusta a k tomu ještě ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

31. leden 1849

Otroctví v Americe

Otázka o otrocích zavdala ve sjezdu opět příčinu k dlouhému rokování, ale neuzavřelo se nic o zavedeni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

31. leden 1849

Sardinské lotďstvo stojí již před Benátky

Z Terstu 31. ledna.
Přibylé sem parolodě „Sofia" a „Ardent" přinesly zprávu, že sardinské lotďstvo pod admirálem Albinim stojí již před Benátky a že nás snad co nevidět navštíví. Z Benátek se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

31. leden 1849

Radecký armádu stáhl k řece Ticino

Z Milána oznamují nejnovější zprávy od 31. t. m., že maršál Radecký armádu stáhl k řece Ticino, a že je na všechny strany k boji hotova. Zásoby zbraně ve mnohých městech nalezené jeví, že šlechla ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

31. leden 1849

Götz obsadil bánská města

V Tuřanech 31.
Náš generál-major Götz obsadil bánská města, Křemnici totiž dne 26. a 27., Šťávnici dne 28. čtyřmi setninami pluku Palombiniho a jednou setninou slováckou pod vedením p. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

30. leden 1849

Povodeň ve Vídni

Z Vídné.
Aby se budoucně při nastávajícím nebezpečenství veliké vody rychlá zpráva podati mohla, bude prý podél Dunaje zřízen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

30. leden 1849

Sbor dobrovolníků do Sicilie

Z Marseillu odploul sbor dobrovolníků, španělských republikánů, do Sicilie, aby oučasten byl boje ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

30. leden 1849

Nařízení strany vandru

Z Vídně dne 30. ledna.
Strany vandru cizozemských tovaryšů po rakouských provinciích budou některá obmezeni nařízena. Každý příchozí tovaryš bude se muset krom obyčejné knížky též vykázati s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849
[vandr, 1849]

30. leden 1849

Telegraf do Terstu

Ze Štýrského Hradce 30. ledna.
Telegraf bude z Celje až do Terstu prodloužen, k čemuž již Gintl, inspektor telegrafu z Vídně, potřebné přípravy učinil. Zde bude telegraf veden z drážní do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

30. leden 1849

Srbové v Bačce ku předu postupují

Z Bělehradu 30. ledna.
Právě jsme dostali zprávu, jak Srbové v Bačce ku předu postupují; budou již v Subotici (Theresianopol). U Heděše bili se z Maďary; ves Heděš stala se obětí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

30. leden 1849

Peníze pro Srbsko

Ze Zemuna 30. ledna.
Dnešky sem přišel setník Simič z Vídně přes Záhřeb a přinesl generálovi Todorovičovi 250.000 zl. stř. k zapravení nevyhnutelných potřeb vojenských. Současně přinesl jiný ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

30. leden 1849

Fabrika na zbraně v Benátkách

Z Benátek 30. ledna.
Benátky přenechaly po březnové revoluci ze svých lodních zbrojnic 30.000 ručnic vojsku na zemi a potřebují jich nyní samy. Inžinýr Vincenzo Manzini předložil prozatímní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

28. leden 1849

Rekrutace

Čechy musejí dle nově vypsané rekrutace 19.000 mužů do pole ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

28. leden 1849

Stavby na státní outraty

Včerejši Pražské Noviny přinášejí přehled staveb v Praze i v ostatní zemi na státní outraty pod bezpostředním řízením zemského stavebního ředitelstva vykonaných. Jsou pak následující:

V ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849
[Praha, , 1849]

28. leden 1849

Savojsko a válka

Vlaské noviny potvrzují zprávu, že se utvořila silná opposice v Savoysku proti Piemontu a obnoveni války. Petice četně podepsané vycházejí proti podpoře Benátek 600.000 franky, a spolu se také ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

27. leden 1849

Cholera v Anglii

Cholera vypukla nyní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

27. leden 1849

Cesta do Turecka a Egypta

Doslýcháme se, že se dr. Dlouhý , dříve profesr pathologické anatomie na vysokých školách Pražských, na rozkaz a outraty vlády vydá na cesty do Turecka a Egypta, aby tam vyšetřil zřízení ústavů ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

27. leden 1849

Tuhá zima již přestala

Jinák žijeme v úplném míru a radujeme ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

27. leden 1849

Pokoření Maďarů

Pokoření Maďarů můžeme považovati již za ukončené. Střed celého usilování maďarského, od Maďarů za nedobytnou vyhlašovaná stolice království uherského, Buda-Pešť padl bez boje, bez tasení meče do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

27. leden 1849

Povodně ve Francouzích

Ve Francouzích jsou při nynější mírné povětrnosti náhlé povodně. Skoro všecky vody, jmenovitě řeky Seine, Rhone a Loire vystoupily tak náhle, že pobřežní obyvatelové ani času neměli, aby uchránili ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

27. leden 1849

Časopis Svornost

Dáno 27. ledna.
Oznámení: časopis „Concordia" změnil posavádní svůj směr a vychází od 11. ledna r. 1849 každodenně, vyjmouc pondělí, každá část - česká a německá — pro sebe. Oba tito ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

27. leden 1849

Srbové udeřili na Vršec

Z 18. válečního bulletinu (dán ve Vídni dne 27.) kladem zatím tenlo výtah: Bar. Čorić táhna za Görgeyem dobyl Šťávnici po krátkém boji. Naši dobyli 12 děl, 10 moždířů a j., zajali 500 m., mezi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

27. leden 1849

Údajně byl rozpuštěn říšský sněm

Ve Frankfurtských novinách 27. ledna uveřejnil jeden rakouský poslanec na sněmu Frankfurtském tuto novinu: Zpráva o rozpuštění rakouského říšského sněmu v Kroměříži spůsobila radost zdejším ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

27. leden 1849

Spoření v Anglii

Z Londýna 27. ledna.
Ve všech ouřadovnách ministerstva panuje neobyčejná činnost, aby se ustanovilo, jak by se v odvětvích správy zemské znamenité sumy uspořiti mohly, aby se alespoň z části ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 29, 3.2.1849

27. leden 1849

Zvláštní loďky na děla

Z Turína 27. ledna. V lodní zbrojnici (arsenalu) Mantovské staví se zvláštní loďky na děla, kterými se bude v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

27. leden 1849

Přívrženci Bourbonského rodu a přívrženci Ludv. Filipa

Z Paříže 27. ledna.
Jisto jest, že přívrženci starého Bourbonského rodu a přívrženci Ludv. Filipa vešli ve spolek v tom oumyslu, by se republiky sprostili: nedá se ale říci, zdali se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

26. leden 1849

Porady v Holomouci

Z Turína 26. ledna.
Ministerstvo jest vyzváno od lorda Palmerstona a presidenta Bonaparte, odeslati poslance do Brusselu. I do Holomouce má poslanec odeslán býti a pak mají porady 15. února ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

26. leden 1849

Souboj ve Španělsku

26. ledna byl souboj mezi generálem a ministrem Narvaezem a deputovaným Sagastim s bambitkami, poněvadž tento ve sněmu něco řekl, co Narvaez za osobní urážku považoval. Čtyrykrát na sebe na deset ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

25. leden 1849

Vlhkost zdí

Dáno 25. ledna.
Panům majitelům domů i venkovských. Pan architekt Tiget mi odstoupil své výsadní právo k návodu, kterým se vlhkost zdí, zední houba a zkáza dřeva dokonale zamezuje. P... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

25. leden 1849

Zatykač na Maďary

Již i také v Čechách vydány jsou zatykače na náčelníky revoluce uherské, zejména na Košuta (jeho manželka Theresie též je popsána), na Lazara Meszárose, Ladislava Madarásze, Pavla Nyary, Daniela ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

25. leden 1849

Počasí ve Vídni

Z Vídně dne 25.1.
Zdá se, že se všechny živly proti Vídni spikly. Sotva ustoupila voda, strhl se včera o polednách strašný vichr, který na mnoha domech škodu učinil, střechy srážel, okna ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

24. leden 1849

Vypomožení nouzi

Z Vídné dne 24.1
Císař věnoval Vídni 500.000 zl. stř., a ministr Stadion žádal od obecní raddy, aby mu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

24. leden 1849

Petice o rozpuštěni národního sněmu v Paříži

Z Paříže 24. ledna.
Petic o rozpuštěni národního sněmu co den přibývá. Z počátku smálo se tomu shromáždění, nyní se začíná již horšiti nad tímto novým spůsobem vykonávati všeobecné právo k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

23. leden 1849

Dva pluky husarů přešly

Z Vídné dne 23. ledna.
Dva maďarští plukové husarů, a sice arcikn. Ferdinanda a krále hannoveranského, opustili povstance a dostavili se v ležení c. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

23. leden 1849

Návrh na rozpuštěni nár. sněmu

Z Paříže 23. ledna.
Včerejší uzavření národního sněmu, aby se zavrhl návrh ministerstva o zrušení klubbů, zavdá příčinu k pádu ministerstva. Bezprostředně uzavření toto navrhne minis... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 29, 3.2.1849

23. leden 1849

Hl. výbor vrchním je ouřadem ve Vojvodovině

V Karlovicích dne 23. ledna.
Dnesky se ve veřéjném sezení hl. výboru pod předsednictvím J. Stratimiroviće uzavřelo, že od nynějška jen hl. výbor jakožto oustřední správa vrchním je ouřadem ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

21. leden 1849

Lesní krádeže

Množící se ustavičně žaloby na lesní krádeže a na nemožnost, dovolati se v tom nějaké spravedlivé přítrže, pohnuly ministerstvo rolnických a hornických záležitostí k vydání následujících nařízení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

21. leden 1849

Římské vojsko

Řím činí veliké přípravy ke chránění celitosti státu, k odražení všelikého cizého zakročení a konečné aby stát dobře ozbrojen a hotov při nejblíže příštím vypuknutí války pro osvobození Vlach. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

21. leden 1849

Hrabě Colloredo

Z Holomouce 21. ledna.
Hrabě Colloredo, dříve rakouský vyslanec v Dráždanech a Mnichově, potom vyslanec spolkového presidium ve Frankfurtě, a nedávno rakouský vyslanec v Petrohradě, jest prý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

21. leden 1849

Deputace u dvora

Z Holomouce 21. ledna.
Zde již celý téměř měsíc stihá jedna deputace u dvora druhou, aby proukázaly úctu mladému císaři.

Též jednotlivé znamenitější osoby přicházejí k císaři, jako ku př. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

21. leden 1849

Německý panovník

Z Frankfurtu dne 21. ledna.
Většinou ne příliš velikou a ve důležité tak věci vlastně nedostatečnou uzavřeno bylo v národním sněmu, že hlavou říše býti má jeden z panujících německýc... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

21. leden 1849

Francouzské císařství

Z Lotringů 21. ledna.
Bonapartismus jest u nás nejmocnějším živlem politickým, a hlasů pro rozpuštění sněmu národního přibývá tou měrou, jak se netrpělivost zmáhá, brzy-li přijde „do... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

20. leden 1849

Dluh městský

Praha. Sezeni městské raddy dne 20. ledna.
Pan Zdekauer navrhoval, aby se dluh městský půjčkou zapravil, kteráž by pak postoupným zplácením kapitálu v 30 letech mohla být zaplacena.

Jiný ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849

20. leden 1849

Na sjezdu Brusselském

Na sjezdu Brusselském bude se jednati nejprvé o zjednání míru mezi Rakouskem a Sardinií. Základ vyjednáváni, jakého se Rakousko neustupně bude držet, jest zachování všech svých práv ve V... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

20. leden 1849

V Německu

V Německu stojí věci zase tam, kde stály před březnem 1848, jen že sněm ještě sedí ve Frankfurtu. Sjednocená říše německá již nebude, a jedná se nyní hlavně o to, jak by se mohlo národní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

20. leden 1849

Metternichův statek byl zabaven

Metternichův statek Johannisberg na Rýnu byl od nassouské vlády v březnu nebo dubnu m. r. zabaven pod záminkou, že jeho držitel pozadu zůstal v placení daní. Nyni jest opět všecko vyrovná... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

20. leden 1849

Zprávy z Milána

Ačkoli nové zprávy z Milána od 20. čím dál tím válečněji znějí, nedá se mysliti, že piemontéské vojsko, které tak často svou nelibost, bojovati s Rakušany, dalo na jevo, boj by započalo. Karel ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

20. leden 1849

Místopresident francouzké republiky

Z Paříže 20. ledna.
Národní sněm volil dnes místopresidenta republiky. Vyvolen byl Boulay, první z navržených kandidátův hlasy 417 mezi 695, jakž se očekávalo od uzavřeni rozličných spolků ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

19. leden 1849

Dluh státu

Nynější veškerý dluh státu k nár. banku obnáší ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 1849

19. leden 1849

Savoysko připravuje se k odtrhnutí

Savoysko, krajina patřící ku království sardinskému a obydlena od Francouzů, připravuje se k odtrhnutí od ostatních vlaských zemí, a žádá skrze své spolky, aby bylo připojeno k francousk... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

19. leden 1849

Přehled nejdůležitějších hlasování

Pod názvem „korduitni lišta" vyšel přehled všech nejdůležitějších hlasování se zjevnými jmény v pruském sněmu, aby voličové měli při nových volbách důkaz o smýšlení bývalých sněmovních oudů. V 11 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

19. leden 1849

Říšský panovník

Z Frankfurtu 19. ledna.
Sněm Frankfurtský přijal 258 hlasy proti 211 hlasům návrh výboru, aby se důstojenství říšské hlavy přeneslo na některého ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

19. leden 1849

Srbové udeřili na Vršec

Dne 19. ledna v pět hodin ráno udeřili Srbové na Vršec. Strhla se lítá bitva, která trvala od pěti hodin ráno až do šesti odpoledne. Podařilo se srbskému vojsku vzíti hradby a o šesté hodině Vršec ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

19. leden 1849

Z Frankfurtu o říšském panovníku

Dne 19. ledna usnesl se národní sněm, jak známo, 258 hlasy proti 211 na tom, že důstojenství hlavy říše přenešeno býti má na jednoho z panujících knížat. Od 19. ledna až do 23. se pak mnoho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

19. leden 1849

Cholera v Angličanech

Cholera trvá ustavičně v Angličanech , v Londýně ale a v jednotlivých provinciích jenom mírně vystupuje. Dne 19. t. m. onemocnělo v Londýně a jeho okolí jenom 7 lidí, z nichž jeden umřel; v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

18. leden 1849

Policie selska

Z Tarnova. V našem kraji zavedl mandatář Moczarski, bývalý c kr. rakouský důstojník, novou policii selskou, která každého po... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

18. leden 1849

Gen. Bém do Bukoviny vtrhl

Že gen. Bém z Uher skutečně do Bukoviny vtrhl, v tom se zprávy shodují; pozdější ale od 10. znějí o zatlačení jeho zpátky do Sedmihrad, jak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

17. leden 1849

Taxa na pečivo a chleba

Taxa na pečivo v Praze pro druhou polovici ledna, a sice od 16.-31. ledna 1849. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

17. leden 1849

Dostavba staroměstské rádnice

Sezení městské raddy dne 17. ledna.
Dnes se velmi ostrá a zajímavá debatla vedla o návrhu p. dra. Bělského, by se staroměstská rádnice dostavila. Četnější důvody p. Bělského pro dostavení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

17. leden 1849

Drobné peníze v Chrastě

Dáno 17. ledna.
Oznámení

Chtíce nouzi o drobné peníze, jakož i z té příčiny přivedenému váznutí obchodu v malém odpomoci, usnesli se nížepsani o zhotovení desíti a dvaceti krejcarových ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

17. leden 1849

10. váleční bulletin.

10. váleční bulletin. Dle sděleni z hlavního stanu u Budína od 15. ledna přikázal J. Osv. polní maršál kn. Windischgrätz, aby při pokračujícím obsazováni větši části Uher od cís. kr. vojska hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

17. leden 1849

Hlava říše německé

Z Lipska 17. ledna.
Německý sněm ve Frankfurtě vzal již v poradu návrh ústavy o hlavě říše německé. Král. saská vláda, jakož i velkovévoda mecklenburg-schverinský prohlásili se opětně, aby ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

17. leden 1849

Dědičná koruna německá

Monarchicko-konstitučni spolek v Augsburku vyjádřil se pro to, aby se dědičná koruna německá nabídla císaři rakouskému.

Z Hildburgshousenu byla tyto dni do Frankfurtu poslána adressa s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849

17. leden 1849

17. válečni bulletin

17. válečni bulletin.
Generálm. v. Götz dává z Mošovec zprávu od 17. t. m., že po podmanění Turčanské stolice položením svým k opanování velmi těžké, a po obsazení vchodů do Batusky a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

16. leden 1849

Prof. fysiky Petřina

Prof. fysiky Petřina dochází často do zámku k císaři a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

16. leden 1849

Voda zaplavila skoro třetinu Vídně

Z Vídně dne 16. ledna.
Přes noc zaplavila voda skoro třetinu Vídně, což náramný zmatek spůsobilo. Voda vystupuje ještě pořád a hrne se již do vnitř města. Obávaní i nebezpečenství jest velké, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

16. leden 1849

Levoča obsazena jest

Psaní z Košic od 16. ledna oznamuje, že již také Spišská stolice od rak. vojska obsazena jest. Když vojsko do Levoče vtáhlo, vlály s domů korouhve bílé, na věži městské ale korouhev maďarská, na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

16. leden 1849

Baring prvním lordem admirality

Z Londýna 16. ledna.
Královna držela včera odpoledne sezení tajných radd, v němž Sir F. Thornhill Baring, který na místo Aucklandovo jmenován jest prvním lordem admirality, ponejprv zasedal. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

15. leden 1849

Přeplava švýcarského vojska do Neapole

Z Terstu 15. ledna.
Společnost parní plavby rakouského Lloydu odmrštila návrh od neapolské vlády jí činěný, aby nové naverbovaná švýcarská vojska do Neapole přeplavila, poněvadž její parní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

15. leden 1849

Předseda ve francoukém sněmu

Z Paříže 15. ledna.
V dnešním sezení nár. shrom. byl oznámen výsledek volby předsedy v nár. sněmu. Vyvolen jest Marrast 477 hlasy mezi 721 hlasujícími; Dufaure, ka... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849

15. leden 1849

Cholera v Haliči

Ze Lvova 23. ledna.
Dle výkazu úředních o stavu cholery vyjmenováno jest 233 míst, v kterých nákaza ještě zůřila, když výkazy byly zaslány (totiž 15. ledna). V těchto místech počítajících ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

13. leden 1849

14. váleční bulletin

14. váleční bulletin.
Dle právě došlé zprávy od haličského voje pod poln. podm. hrab. Šlikem v Hořejních Uhřích operujícího ode dne 5. ledna t. r. porazil on dne 4. ledna t. r. vítězně sbor ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 11, 13.1.1849

13. leden 1849

Košut prohlašuje se za vogelfrei

Z Břetislavi dne 13. ledna.
Kn. Windischgrätz vydal provolání, v němž Košut, celý výbor pro obranu země a veškeří tak zvaní vládní komissarové prohlašují se za vogelfrei, a všem práv... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

13. leden 1849

Německá koruna

Z Výmar 13. ledna.
I ve Výmarských krajinách se rozšiřuje náhled, že se musí Prusko v čelo Německa postaviti a dědičná německá koruna přenésti na tento rod Hohenzollernský. Mnozí zamítali na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

13. leden 1849

Mussurus, ministr turecký

Z Terstu dne 13. ledna.
Na parolodi společnosti Lloydu "Austria" přijel dnes ráno o 7 hod. z Cařihradu Mussurus, ministr turecký; jede dále do Holomouce, by podal císaři Fr. Josefu I. přání ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

12. leden 1849

Parolodě

Z Toulonu 12. ledna.
Parolodě v našem přístavu, na něž onehdy přišel rozkaz, aby se rychle ozbrojily, jsou již dnes hotovy k odpluti; k jakému oučelu, nevíme, leč obíhala pověst, že mají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

11. leden 1849

Propůjčení velký kříž král. uherského řádu s. Štěpána

Jeho c. k. Milost ráčil velkoknížeti Ruskému Konstantinovi, princovi Saskému Albertovi a Friedrichu Badenskému, i knížeti Egonovi z Fürstenberka propůjčiti velký kříž král. ... Celý text

Zdroj: Moravské noviny č. 8, 11.1.1849

11. leden 1849

Frankfurt

Z Frankfurtu 11. ledna.
V dnešním ouředním listu se na nařízení senátu oznamuje městu a okresu svob. města Frankfurtu říšský zákon strany základních práv ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

10. leden 1849

Vzdání Peště

Hlavní zásluhu o vzdání Peště lehkým tak spůsobem má bývalý madarský ministr Déak, který jak nedávno ve sněmu politiku Košutovu porazil, tak i nyní vojsko přemluvil, aby ustálo od bránění ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

10. leden 1849

Zpráva pokladního sekreláře

V New-Yorku. Z roční zprávy pokladního sekreláře vysvítá, že státní důchody těchto obcí loňského roku obnášely 58 millionů tolarů; rovně as tolik s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

10. leden 1849

Stadion a Bach poděkovali

Ouř. noviny Gazeta Lvovska od 10. ledna přinášejí toto prohlášení:

Nynější poměry Haliče pohnuly mne ve srozumění s gubernátorem zemským Zaleským pro zachování všeobecného pokoje a bezpečí, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

10. leden 1849

Radda rusínská vyzývá k ozbrojení

Zorja Halická ve Lvově píše ode dne 10. ledna, že hlavní radda rusínská vydala proklamaci k národu rusínskému, vyzývajíc jej ke všeobecnému ozbrojení, poněvadž toho požaduje ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

10. leden 1849

Vystěhování do severo-amerikánských svob. obcí

Z Londýna 10. ledna.
Vystěhování do severo-amerikánských svob. obcí trvá i nyní v zimě ustavičně; všecky tam odcházející lodě jsou přeplněny a stěhující se náležejí veskrz možnější t... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

10. leden 1849

Poštovní smlouva

Ze zpráv ze spojených obcí severoamerikánských od 10. ledna se dovídáme, že poštovní smlouva mezi severní Amerikou a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

9. leden 1849

Volení presidenta v Paříži

Z Paříže.
Výsledky volení presidenta jsou nyní ouplně oznámeny. Ouhrnkem bylo 7,941.161 hlasů odevzdáno. Z těch se dostalo:

6,048.872 Ludvíkovi Bonapartovi (77 ze sta)
1,479.121 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 7, 9.1.1849

9. leden 1849

Jiří hrabě z Buquoy

Dáno 9. ledna.

Ačkoli jsem již v oznamovateli priv. Pražských Novin vykonané ode mne postoupení veškerého mého jmění mému panu synu u všeobecnou známost uvedl, jsem přece peticemi, žádostmi o ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

9. leden 1849

Osadníci na Camortu

Z Vídně 9. ledna.
Povídá se, že min. ohchodu chce vypraviti osadníky na Camortu, ostrov v Indii. Snad málo komu bude známo, že jmenovaný ostrov již roku 1778 od rakouské výpravy obsazen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 10, 12.1.1849

9. leden 1849

13. váleční bulletin.

13. váleční bulletin. Dle zprávy p. patriarchy Rajačiće ode dne 2. ledna t. r. dobylo naše vojsko pod vedením plukovníka a prozatímního velitele v. Mayerhofera řečeného dne u Pančeva skvě... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 10, 12.1.1849

9. leden 1849

Volení Luciána Bonaparte

Z Paříže 9. ledna.
V dnešním sezeni národního shromážděni podal Danatieu Marquis zprávu o výsledku volení deputovaného do nár. shr. pro Korsiku. Lucián Bonaparte, bratr Pierrův a Caninův, byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

9. leden 1849

Přípravy k válce

Z Říma 9. ledna.
Naše ministerstvo činí všechny přípravy k válce. Shání peníze a sbírá vojsko co jen může. Generál Pepe žádal prý od ministerstva našeho 8000 mužů; 6000 od ministerstva ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

8. leden 1849

Vyslanec při dvoře nizozemském

Jeho c. k. apušt. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 8. t. m. svého posavadního mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra při dvoře nizozemském hraběte, Morice Esterhazyho, na čas v též ... Celý text

Zdroj: Moravské noviny č. 15, 19.1.1849

8. leden 1849

Hodnosti pašy nebo vezíra

Z Bělehradu 8. ledna.
Sultán povolil, by nyní i křesťanům přístupny byly hodnosti pašy nebo vezíra. Moslemíni slyšíce ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

8. leden 1849

Platnost uherských peněžních not

Z Rábu dne 8. ledna.
Dnes vyšlo toto oznámení: Poněvadž se strany platnosti uherských peněžních not, jmenovitě ale dvojek a jednušek, pro citelný nedůstatek menších, pro denní obchod velmi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

8. leden 1849

Abbas Paša

Egypt.
Zprávy z Alexandrie až do 8. ledna jsou plny naděje v budoucnost tak chudé země uprostřed jejího bohatství. Abbas Paša, který odejel do Cařihradu, aby přijal léno, vydal rozkaz, aby ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

8. leden 1849

Karlisté poraženi u Vichu v Katalanii

Španělové. Cabrera, známý náčelník karlistů, byl s 800 mužů dne 8. ledna od královského vojska u Vichu v Katalanii na hlavu poražen; 40 koní přišlo do rukou král. vojska. V Reusu se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

6. leden 1849

Proklamace kn. Windischgrätze

Z Peště dne 6.
Posud vydal kn. Windischgrätz v Pešti tylo proklamace:

a) Dvě proklamace o odstoupení JMsti. císaře Ferdinanda a na trůn nastoupení JMsti. císaře Františka Josefa.

b) ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

6. leden 1849

Sardinsko

Ze Sardinska jsou poslední zprávy od 6. ledna, dle kterých ministerstvo rozpustilo komoru poslanců a nařídilo na 15. ledna nové volby. Opposiční noviny „Armonia" pokládají tento krok za h... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

6. leden 1849

Soukromé jmění L. Bonapartovo

Z Pařiže 6. ledna.
Při vší zevnější skvělosti a nádhernosti, jaká nyní panuje v národním Eliseum, vyšlo na jevo, že peněžité prostředky presidentovy nejsou tuze výdatné, ačkoliv celá rodina ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

6. leden 1849

Dle zpráv z Říma

Dle zpráv z Říma od 6. ledna obávali se v Římě, že král neapolský zakročí ku prospěchu papežovu; mimo to usiluje se tam o revoluci proti nynější vládě, což mělo pohnout papeže k návratu do Říma. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

5. leden 1849

Čestné měšťanské právo

Usnešením slavné městské raddy Pražské obdrželi následující páni za své zásluhy a služby hlavnímu městu proukázané čestné měšťanské právo: F. Palacký, dr. J. P. Šafařík, dr. F. L. Rieger, dr. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

5. leden 1849

Poměry Anglicka k Francousku

Z Londýna 5. ledna.
Poměry Anglicka k Francousku začínají se nyní jaksi zadrchalovat. Anglická vláda projevila totiž velkou nelibost, slyšíc, že má některého Bonaparta přijmout co vyslance ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

5. leden 1849

Z Peště: uznáváme JCM. Františka Josefa

Ze mnohých důkazů oddanosti, které Windischgrätze došly, byl následující veřejně oznámen:

My podepsaní, co celý magistrát král. svobodného města Peště, vyjadřujeme slavně, že uznáváme JCM. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

4. leden 1849

Košut u Segedina

Z Vídně dne 4. ledna.
Košut, jak se podobá, sestředí své síly u Segedina v pustinách mezi Tisou a Dunajem, spoléhaje na tamní Jazygy a Kumány; Segedin jo otevřené, špatnou tvrzí opat... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

4. leden 1849

Ceny obilí v Praze dne 4. ledna

Ceny obilí v Praze dne 4. ledna.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

3. leden 1849

Kníže Pavel Esterhazy

Z Holomouce dne 3. ledna.
Kníže Pavel Esterhazy mnoho již neděl od Košutovské strany v zámku Eisenstadtském takměř uvězněný, byl vítězným postupováním rakouského vojska v Uhrách ze s... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

3. leden 1849

Škoda ve Vídni

Z Vídně 3. ledna.
Škoda v říjnu učiněná se vypočetla:

Vnitřní město utrpělo škody 197.490 zl., Myslivecká třída 1,880.722 zl. 12 kr., Leopoldov 669.980 zl., Wieden, Schaumburgerg... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

2. leden 1849

Stav vojska Maďarů

Podlé Pešťanských novin je stav vojska, které slouží nyní Maďarům, tento: Hlavní armáda gen. Györgye 60.000 m. a 100 děl; druhý sbor pod generálem Perczelem operující proti Chorvátsku a Štýrsku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849