Když bývalo XIX. století

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

23. květen 1849

Outok na život královnin v Londýně

Dne 23. kv. byl v Londýně učiněn outok na život královnin. Královna, slavíc tohoto dne své jmeniny, vyjela si s princem Waleským, s korunní princeznou a s princeznou Helenou na procházku a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 124, 29.5.1849

19. květen 1849

Dar rakouskému vojsku

Prešpurští obchodníci s tabákem darovali za příčinou návštěvy od JCMsti rakouskému vojsku 50.000 doutníkův a několik ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

19. květen 1849

Anglie: židé smějí být volení

Anglická dolejší sněmovna uzavřela hlasy 278 proti 185, že budoucně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

18. květen 1849

Poukázky městské kassy

Naše městská radda vydala včera následující ohlášení:

„Dle nařízení vysokého rozkazu finančního ministerstva, ohlášením cis. kr. zemského presidium od 23. dubna 1849 čísl. 2586 sděleného, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Sedláci nemají čím zasívat

Z Kolomyjska v Haliči píše se takto:

„Jaro již tady a pole naše stojí holé; neboť sedláci nemají čím zasívat a panské dvory jen málo co, neboť loňského roku neměly dostatečných rukou ku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Dr. Layard bude v bádání v Mesopotamii pokračovat

Dr. Layard, známý badatel starožitností, který britlické museum obohatil mnohými starožitnostmi z Assyrie, jmenovitě z ruin města Ninive atd., přidán jest k vyslanství v Carhradě s tím doložením, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Zvětšená cena zlata a stříbra

Cena zlata a stříbra vystoupila za několik dní velini vysoko, neb ažio na dukáty jest 27% a ažio na stříbro 19%. Zvětšená cena zlata nepůsobí tak škodlivě na obchod, protože u nás zlaté peníze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

17. květen 1849

Bach prozatímně řídí ministerstvo domácích záležitostí

Víd. noviny od 22. května podávají tento vlastnoruční list JMsti císaře:

Milý ministře Bachu!

Poněvadž jsem ministru domácích záležitostí a prozatímnímu ministru vyučování Franti... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

13. květen 1849

Heubner, Martin a Bakunin byli zatknuti

České gubernium poslalo dne 13. května o 3. hod. 20 min. odpol. do Vídně tuto telegrafickou zprávu: Z Dráždan a z Liská ouředně: „Povstání je docela přemoženo; houf povstanců byl do Freibergu a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849

13. květen 1849

Slovenské vládní noviny

Ve Vídni budou vycházeti slovenské vládní noviny, pod redakcí p. doktora Radlinského, katolíka a p. Licharda, evangelíka, a sice pravopisem českým, klerý Slováci nyní pro přiblížení se přijmou. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849

11. květen 1849

Satarah přivtělen byl k britické řiši

Anglická společnost ve východní Indii rozhodla 297 hlasy proti 96, aby stát Satarah ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

10. květen 1849

Boje v Drážďanech

Z Drážďan píší Lipské noviny: Dne 5. o 10 hod. večír: 9 hodin trval krutý boj; všechny hlavní posice jsou ještě drženy. Střelba z děl trvala neustále; konečně se střílelo z 12lib. děl. Z venkova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

10. květen 1849

Stav obležení nad Prahou

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Časně ráno zpozorovalo se, že jsou oba mosty vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. S jistotou to nyní víme jen o p. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

8. květen 1849

Vyslanci Maďarů

Pulský je v Londýně u ministra Palmerstona; Teleki v Paříži; Beöthy v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

8. květen 1849

Příval protrhnul hráz rybníka

Ze Žebráka dne 8. května. Noc z pondělka na outerek byla pro město naše a celé okolí jedna z nejhrůznějších. Již před večerem rachotila nad okolím neslýchaná bouřka, veliký dešť se strhl a se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

7. květen 1849

Tažení Rusů do Uher

Od 7. května započne na severní železnici tažení Rusů do Uher. Po 6 dní pojede vždy denně 5 parotahů, každý parotah s 1000 muži, skrz Přerov. Na parovozích pojede pouze pěchota, jízda potáhne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

6. květen 1849

Z Prešpurku

Lloyd píše z Prešpurku od 2. května. Z Ostřehoma, Freištáku a z jedné části Turčanské stolice dostáváme zprávy, že tam Madaři již vtrhli; kázeň ve svém vojsku zachovávají co nejpřísnější. V ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

5. květen 1849

Ražba peněz

Rak. obchodní a živnostnické noviny podávají zprávu, že vláda poslala do Prahy za 1 milion stříbra, které zde má raziti na peníze, a sice čtverého druhu: na groše, dvougrošáky, třigrošáky a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

5. květen 1849

Janov a francouské vojsko

Z Janova 27. dubna. Právě došla zpráva o přistání francouského vojska u Civitavecchie. Prefekt poslal ihned depeši na triumviry: co má dělat? Bylo mu odpovědíno, aby násilí násilím odrazil. — K ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

3. květen 1849

Odměnu 20.000 lib. slerl.

Angličtí admiralové vypsali odměnu 20.000 lib. slerl. pro lodníky, kteří by vypátrali, kde se nachází výprava pod kapitánem Franklinem k severnímu pólu, a kteříby jí k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

3. květen 1849

Pasy do Kalifornie

President severo-amerikánských obcí psal všem diplomatickým jednatelům za hranicemi, aby jen takovým osobám, které mají dosti prostředků k výživě, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

3. květen 1849

V Drážďanech lid stavěl barrikády

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády; měšťanská garda rozešla se domů. Vojsko přibývalo z okolí. Nový ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

2. květen 1849

Přivtělení Pendšabu k brittické říši

Z Východní Indie přišla 2. května do Londýna důležitá zpráva, že se Šihr Singh a ostatní vůdcové Sikhů v Ravulu Pindih (na půl cestě mezi Jelum a Indem) poddali brittickému generálovi Walteru ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

1. květen 1849

Čelakovský professorem v Praze

JMst císař ustanovil rozhodnutím ad 24. dubna 1849 Frant. Ladisl. Čelakovského, posavádního professora slovanské literatury na universitě Vratislavské, za řádného professora ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

1. květen 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Limburské vojsko nepotáhne do Šlesvík-Holštýnu, poněvadž nechce belgická ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

1. květen 1849

Ozbrojená pomoc císaře ruského

Vídeňské Noviny od 1. května přinášejí následující ouřední článek:

Povstání v Uhřích nabylo od několika měsíců takové rozsáhlosti a ukazuje se v něm v této době tak určitě ráz spojení všech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

1. květen 1849

Obilní ceny.


V Praze dne 1. května 1849. ... Celý text
Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

1. květen 1849

Ranění připluli do Vídně

Z Vídné dne 1. května píše Ostd. Post:

Včera dne 30. o 7 hod. ráno připloula loď Bela s dvěmi loďmi vlečenými a přivezla 1100 raněných a nemocných ze špitálu Prešpurkského ve stavu, až srdce ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849