Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

31. leden 1849

Neměli bychom se poučit jak využít nynějšího míru?

Sardinské lotďstvo stojí již před Benátky

Z Terstu 31. ledna.
Přibylé sem parolodě „Sofia" a „Ardent" přinesly zprávu, že sardinské lotďstvo pod admirálem Albinim stojí již před Benátky a že nás snad co nevidět navštíví. Z Benátek se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

21. duben 1849

Národní Jednota sv. Cyrilla a Methoda

K Národní Jednotě sv. Cyrilla a Methoda přihlásili se co zakladatelé : Dr. Pravoslav Trojan, měšťan Pražský a úd zemského výboru v Čechách (dal 10 zl.). Karel Havlíček, redaktor Národních Novin v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

21. duben 1849

Porada o věcech uherských

Jak známo, drželi ministrové před nedávnem poradu o věcech uherských, i povstaly prý troje mínění. Windischgrätz byl prý pro pokojné narovnání, Bach pro pokračování ve válce s pomocí ruskou, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

20. duben 1849

Pešť maďarská

Zprávy od 20. dubna oznamují, že Němci a Dánové jsou asi 300 kroků u Düppelských hradeb od sebe vzdáleni, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

19. duben 1849

Odstoupení Windischgrätzovo

Vídeňské Noviny oznamují ouředně odstoupení Windischgrätzovo tímto spůsobem:

JMst císař ráčil nejvyšším rozhodnutím od 12. t. m. povolati polního maršála kn. Alfreda Windischgrätze ke dvoru ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

19. duben 1849

Oslavení narozenin Ferdinanda v Praze

K oslavení narozenin JMC. Ferdinanda bylo včera večír celé město slavně osvíceno, ačkoliv si byl císař žádal, aby s toho sešlo. Na náměstích a v ulicích bylo do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849