Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

29. duben 1849

Tak tohle vysvětluje obsah regálů za bolševiků.

Heslo komunistů

Výbor revolučních kommunistů vydal volební program, kterýž má heslo: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

17. leden 1849

Taxa na pečivo a chleba

Taxa na pečivo v Praze pro druhou polovici ledna, a sice od 16.-31. ledna 1849. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

17. leden 1849

Dostavba staroměstské rádnice

Sezení městské raddy dne 17. ledna.
Dnes se velmi ostrá a zajímavá debatla vedla o návrhu p. dra. Bělského, by se staroměstská rádnice dostavila. Četnější důvody p. Bělského pro dostavení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

17. leden 1849

Drobné peníze v Chrastě

Dáno 17. ledna.
Oznámení

Chtíce nouzi o drobné peníze, jakož i z té příčiny přivedenému váznutí obchodu v malém odpomoci, usnesli se nížepsani o zhotovení desíti a dvaceti krejcarových ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

17. leden 1849

10. váleční bulletin.

10. váleční bulletin. Dle sděleni z hlavního stanu u Budína od 15. ledna přikázal J. Osv. polní maršál kn. Windischgrätz, aby při pokračujícím obsazováni větši části Uher od cís. kr. vojska hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

17. leden 1849

Hlava říše německé

Z Lipska 17. ledna.
Německý sněm ve Frankfurtě vzal již v poradu návrh ústavy o hlavě říše německé. Král. saská vláda, jakož i velkovévoda mecklenburg-schverinský prohlásili se opětně, aby ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849