Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

17. listopad 1848

Přišlo jich mnoho, kteří mluvili ve jménu národu ... každý měl za sebou národ, nevědělo se ale, zdali celý nebo jen část ...

Boj demokratie proti aristokratii

Boj demokratie proti aristokratii čili jinými slovy revoluce roku 1848 bude brzy ukončen. Demokratie neostala vítězem v tomto boji, a podivným způsobem právě vinnou těch, kteří se za nejhorli ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

Stalo se dnes

z dobového tisku

20. únor 1849

Konkurs na žalářnictví

U Pražského kriminálu vypsán jest konkurs na žalářnictví.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

19. únor 1849

Slíbeno městu 100.000 zl.

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Přede vším sděloval měsťanosta zprávu o výsledku deputace. Slíbeno městu 100.000 zl., o nichž sě však neví, zdali je vladař daroval nebo bez ouroků ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

19. únor 1849

Odcizené městské dvacetníky

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Co se týče odcizených městských dvacetníků, jenž v oběhu se nacházejí, můžeme z nejjistějšího pramene oznámiti, že ne několik, ale toliko jeden arch ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

19. únor 1849

Vichr ve Vídni

Z Vídné 19. února.
Dne 15. a 16. t. m. panoval zde opět velký vichr, jenž mnoho střech odkryl a mnoho komínů sházel. Za příčinou učiněných škod za dnů říjnových povstane bezpochyby zajimavý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

19. únor 1849

V královském divadle v Glasgowě hořelo

Dne 19. t. m. se přihodilo v Glasgowě veliké neštěstí. V královském divadle bylo četné obecenstvo shromážděno a kus se právě začal; tu povstal v divadle křik: „Hoří!" Plyn se totiž vyhrnul a byl ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

18. únor 1849

Toleranční daně Židů

Židé se nyní na běh věci kysele dívají. Měli za zrušení toleranční daně platili ve pěti letech 1,200.000 zl. stř.; nezaplatili ale ani v loni, ani letos část na tyto roky vypadající. Nyní jim bylo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849