Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

5. květen 1849

:-)

Janov a francouské vojsko

Z Janova 27. dubna. Právě došla zpráva o přistání francouského vojska u Civitavecchie. Prefekt poslal ihned depeši na triumviry: co má dělat? Bylo mu odpovědíno, aby násilí násilím odrazil. — K ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

Stalo se dnes

z dobového tisku

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února. (Pr.) Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

16. únor 1849

200.000 pro obec Pražskou

Slyšíme, že naší městské deputaci povoleno jest v Holomouci pro obec Pražskou 200.000 zl. stř. , a sice 100.000 v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

16. únor 1849

Španělská vláda a Řím

Španělská vláda chtěla ozbrojeným prostřednictvím uvésti papeže do Říma a dopomoci mu práv jemu co světskému mocnáři náležejících; proti tomu vede sardinská vláda protest, klerý ouředně sdělen byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února.
Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. On svrhl celý magistrát, všechny král. třicátnické a ouředníky u solního ouřadu, vzal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

15. únor 1849

Několik archů dvacetníků se ztratilo

Poněvadž se několik archů dvacetníků od Pražské městské raddy vydaných bylo ztratilo, nyní pak tytéž v oběhu se pozorují, činíme P. T. obecenstvo na toto zneužití pozorné. Takové poznají se po ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

15. únor 1849

Welden se na to dívat nemůže

Doslýcháme, že pan fml. Welden se na to Vídeňské neštěstí již déle dívat nemůže, a z této příčiny slavné ministerstvo žádal, by jemu tento peprný ouřad sejmulo. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849