Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

24. leden 1849

Stejně jako dnes proti Vietnamcům...

Řeznický pořádek

Z Domažlic. Dva počestní pořádkové Domažličtí zaslali nám následující svá přání:

My řeznický pořádek ponavrhujem:

1. Aby slavné ouřady lepší dohled měly na pokoutní a potulní obchod, pak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

25. březen 1849

Zábava v ústavu p. Smetany

Dne 23. března byla poslední hudební zábava v ústavu p. Smetany. Hrálo se Trio do C-moll od Mendelssohna, pak Trio do G-dur od Beethovena, a na konci quintett pro piano, dvě housle, violu a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

25. březen 1849

Přiměří bylo prodlouženo

Válka s Dány bezpochyby již se odbude v diplomatických kancelářích. Přiměří, které nyní jen až do konce dubna bylo prodlouženo, umluvilo se nyní na celé tři dálší měsíce. O konečný mír se hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

23. březen 1849

Dr. Kaj. Mayer vrátil se do Brna

Dr. Kaj. Mayer, jenž povolán byl do Vídně, by přispěl poradou svou ku zhotovení ústavy zemské pro Moravu, vrátil se ty dni do Brna; praví se, že za příčinou neduživosti. Jest tedy z Moravy při té ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 70, 23.3.1849

22. březen 1849

Dr. Rieger redaktora před soudem brániti bude

Dr. Rieger, který tyto dni do Holomouce se odebral, aby tam s deputací slovanskou pohovořil, navrátil se včera opět do Prahy. Deutsche Zeitung rozšířila zprávu, že bude dr. Rieger ve veřejném ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

22. březen 1849

Nový časopis Brejle

Milovnikům žertovného čtení schvalujeme nový časopis „Brejle" , který zde v Praze nedávno vycházeti počal. Vychází týdně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849