Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

23. únor 1849

Tak mám pocit, že tady se poučila EU při organizaci půjčky Řecku.

Římský bank půjčí vládě

Z Říma, 23. Února.
Vláda vydala v krátkém čase mnoho nových rozkazů, jako: Římský bank smí vydati za 1,300.000 skudů bankovek, 900,000 skudů půjčí vládě bez ouroků, a 400.000 vydá na ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849