Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

10. květen 1849

Skvělá režie!
Když je vojsko unaveno, uzavře se příměří na zdravý spánek.
Ráno zvony odtroubí budíček a válka pokračuje.

Boje v Drážďanech

Z Drážďan píší Lipské noviny: Dne 5. o 10 hod. večír: 9 hodin trval krutý boj; všechny hlavní posice jsou ještě drženy. Střelba z děl trvala neustále; konečně se střílelo z 12lib. děl. Z venkova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849