Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

3. listopad 1848

I tenkrát dávali lidé přednost ceně nad kvalitou...

Špatné pivo

Musí-li naši pivovarnici špatné pivo vystavovati?
Svobodu jsme dosáhli, Bohu dika! ale při tom bohužel špatnější pivo, jelikož peněz na víno vytěžiti nelze (pijeme). Odkud-to? Odtud, že naši pivovárníci špatné pivo vystavovati musí. A proč musí? Poněvadž pivovárník každý var piva se škodou prodali musí. K vysvětlení a k stvrzení této pravdy budiž mi volno výlohy sčísti a tuto položili, mnoho-li sládka jeden var piva ku př. 15 sudů čili 60 věder stojí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

Stalo se dnes

z dobového tisku

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Z Vídně dne 19. list. Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhřibyli ale odraženi a uprchli do Šoproně.

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhři, počtem silnější, obořili se na sbor císařských, byli ale od těchto odraženi a uprchli do Šoproně, a poněvadž byli až tam stíháni, ještě dále. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský".

Jak český tak německý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Z Vídně dne 19. list.
Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhři, počtem silnější, obořili se na sbor císařských, záležející z 500 hraničárů a 400 myslivců, byli ale od ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

18. listopad 1848

Ranní List

Od 1. října vychází tiskem a nákladem Jar. Pospíšila politický denník „Ranní List" co pokračování časopisu: „Květy a Plody". Denník ten vycházi každý den, mimo pondělí; přináší vedlé úvodních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848

17. listopad 1848

Ztráta vojska u Vídně

Podlé bezpečných zpráv jest ztráta jakou vojsko u Vídně utrpělo, následující: V 1. sboru jest mrtvých 3 důstojníci, 66 mužů, 36 koní; raněných jest 9 důstojníků, 246 mužů, 9 koní; pohřešuje se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

17. listopad 1848

Rozkaz vrchního komanda vojska Vídně

Dne 17. přinesly Vídeňské noviny tento rozkaz vrchního komanda vojska, který byl 16. listopadu t. r. vojsku oznámen:

J. Osv. pana polního maršála došla z mnohých stran vědomost, že v mnohých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849