Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

3. duben 1849

Neváhal bych se ve Švýcarsku poučit. Tohle perpetum mobile by měli převzít povinně státní dráhy.

Lokomotiva bez topeni

Dle výpovědi příchozího z Brusselu užívá se na temnější železnici lokomotivy bez topení. Záleží ze dvou kotlů, z nichž jeden vývěvou se pořád udržuje vzduchoprázdným, druhý naproti tomu vzduchem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

23. leden 1849

Dva pluky husarů přešly

Z Vídné dne 23. ledna.
Dva maďarští plukové husarů, a sice arcikn. Ferdinanda a krále hannoveranského, opustili povstance a dostavili se v ležení c. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

23. leden 1849

Návrh na rozpuštěni nár. sněmu

Z Paříže 23. ledna.
Včerejší uzavření národního sněmu, aby se zavrhl návrh ministerstva o zrušení klubbů, zavdá příčinu k pádu ministerstva. Bezprostředně uzavření toto navrhne minis... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 29, 3.2.1849

23. leden 1849

Hl. výbor vrchním je ouřadem ve Vojvodovině

V Karlovicích dne 23. ledna.
Dnesky se ve veřéjném sezení hl. výboru pod předsednictvím J. Stratimiroviće uzavřelo, že od nynějška jen hl. výbor jakožto oustřední správa vrchním je ouřadem ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

21. leden 1849

Lesní krádeže

Množící se ustavičně žaloby na lesní krádeže a na nemožnost, dovolati se v tom nějaké spravedlivé přítrže, pohnuly ministerstvo rolnických a hornických záležitostí k vydání následujících nařízení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

21. leden 1849

Římské vojsko

Řím činí veliké přípravy ke chránění celitosti státu, k odražení všelikého cizého zakročení a konečné aby stát dobře ozbrojen a hotov při nejblíže příštím vypuknutí války pro osvobození Vlach. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849