Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

23. únor 1849

Při tomhle úhlu pohledu si Evropa našlápla na hezky dlouhá léta míru:)

Pro válku je potřeba peněz

Z Říma 23. února.
Ve včerejším sezení konstituanty mluvilo se nejvíce o Ferraře; činilo se množství návrhů pro válku, ale konec ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

Stalo se dnes

z dobového tisku

17. prosinec 1848

Hrabě Nippenburk

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 17. pros. 1848 na návrh ministerní rady vzesti řízení politické Tyrol a Vorarlberská na hraběte Kajetana Bissingen Nippenburka.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

17. prosinec 1848

Neapolské vojsko

Z Neapole 17. prosince.
Neapolské vojsko má být rozmnoženo na 120.000 mužů, a přípravy se dějí na zemi a na moři s horlivostí. Sicilianský parlament potvrdil opět slavně 19. prosince dekret, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

12. prosinec 1848

Cholera v Americe

Z Nového Yorku 12. prosince.
Zde se vyskytla cholera v několika již pádech, a jest se obávati, aby se dále nerozšířila. Také v Novém Orleanu bylo již tuto nemoc pozorovati; a měla prý se sem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

8. prosinec 1848

Amerika

Z Vídně 14. ledna.
JCM. vyvolil 8. pros. m. r. Ferd. Bibera, dosavádního prozatímního místokonsula v Pernambuco v Americe, za skutečného místo-konsula bez platu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

6. prosinec 1848

Vstupní řeč presidentova

Spojené obce. Z Nového Yorku 6. prosince.

Dnes ráno rozdávala se mezi lid vstupní řeč presidentova. Řeč tato podává jasný dúkaz, že spojené obce, kráčejíce na dráze pravé, praktičné ... Celý text

Zdroj: Moravské noviny č. 2, 3.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849