Když bývalo XIX. století

Články

z dobového tisku

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849

22. květen 1849

Volby po socialně-demokraticku

Z Lyonu od 22. května se píše: Zde vypadly volby zcela po socialně-demokraticku, bázeň a strach se zmocnily zdejší bursy a hedbávné věci padly v ceně o 10 procent. Z Paříže sem ale přišla ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849

30. květen 1849

Pocestní do Ameriky.

J. H. P. Schröder, nákladník lodní v Bremenu, vypravuje dne 1. a 15. dne každého měsíce nejlepších a nejjistějších rychle plovoucích lodích do New-Yorku, Baltimore a Philadelphie, na jaře a na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849

30. květen 1849

Pronájem pivovaru města Kostelce nad Labem

Od magistrátu města Kostelce nad Labem se v známost uvádí, že zdejší městský pivovár 24 a čtvrt sudů ve varu obsahující na 6 roků a sice ode dne 1. listopadu 1849 az do 31. října 1855 ve veřejné ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849

25. květen 1849

Setnina mladých dívek

Německé noviny píší, že mezi dobrovolníky v Elberfeldu se nachází též setnina mladých dívek Solungských; jsou ozbrojeny nožmi a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849

13. květen 1849

Pronájem pivováru v Bohdánči

Pivovárečné měšťanstvo v Bohdánči tímto v známost uvádí, že zdejší ve varu 19¼ sudů mající pivovár na 3 po sobě jdoucí roky, a sice od 1. listopadu 1849 až do 31. října 1852 dne 19. června t. r. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849

25. květen 1849

Morava a Slezsko jsou nejbohatší na kamené uhlí

Z Moravsko-slezských hor bylo r. 1848 vytěženo rozličných kovů za 2,539.248 zl. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849

24. květen 1849

Hrabě Josef Radecký

Dvorní radda Hackländer, který provází rakouské vojsko ve Vlaších a často s Radeckým obcuje, píše o něm takto do Augsburských novin: Hrabě Josef Radecký bude dne 2. listopadu 83 roků stár, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

22. květen 1849

Přijměte návrh: Vzdejte se!

Donášíme ke zprávám o Budínu tento list, který Görgey poslal veliteli pevnosti Budínské generálu Hentzimu; ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 119, 22.5.1849

20. květen 1849

Tarif cis. ruských a rusko-polských peněz

O penězích ruských.

Tarif cis. ruských a rusko-polských zlatých, stříbrných a měděných peněz... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Vystěhovanci do Ameriky

Do New-Yorku v severní Americe přistálo za měsíc březen 25.837 vystěhovanců z Evropy, totiž: 18.580 Irčanů, 3.346 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Cena za černé otroky

Cena za černé otroky v severní Americe zdá se že vstupuje. V nejnovějším čase bylo placeno za otrokyni 2700 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

10. květen 1849

Veřejné poděkování Jeho excellenci hraběti z Kolovrat

Veřejné poděkování.
V roku 1846, když ještě na všeobecné osvobození od naturálního robotování žádný z nás ani nepomyslil, uzavřeli jsme my níže podepsaní rolnici na Rychnovsku, s Jeho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

9. květen 1849

Generál sir Robert Wilson zemřel

Generál sir Robert Wilson zemřel dne 9. května. Ve francouských vojnách byl diplomatickým jednatelem Anglicka v Petrohradě a v hlavním stanu spojených mocností, r. 1815 osvoboditelem města ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Statistiku odbíratelů Vídeňských novin

Konst. list podává tuto statistiku odbíratelů Vídeňských novin: Presse se tlačí pravidelně 14.500 výtisků, a někdy se přitiskuje nad to 500 — 1500 na prodej jednotlivých čísel. Ostdeutsche Post ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

České divadlo za branou

Dávno již pracuje se o to, aby měl národ náš, co má každý vzdělaný národ — své divadlo. Ovšem že česká zem vydržovala vždy mnohým nákladem v Praze divadlo na své outraty, ale ne pro nás a k naší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

15. květen 1849

Příčina stavu obležení

Ustavičné čekáme, že nám vláda vyjeví dokázanou příčinu stavu obležení, ve kterém se nacházíme. Neboť ví každý, že ouřední ohlášení dne 10. t. m. od pana vicepresidenta a komandujícího generála ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 114, 15.5.1849

13. květen 1849

S Francouskem stala změna

O nynějším Francousku píše jistý Polák svému příteli takto: „Neuvěříš ani, jaká se s Francouskem stala změna; jak tu nenávidějí všelikou revoluci, jak potupují každé pohnutí v Evropě, jak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 113, 13.5.1849

12. květen 1849

Brittické museum

Dle statistických zpráv na rok 1848 o brittickém museum byl tento znamenitý ústav navštíven od 897.985 osob; sbírek tamních bylo k studiím použito od 65.867 osob. Příjmy obnášely 53.999 lib. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

11. květen 1849

Mnozí záviděli nám naši svobodu

V Praze dne 11. května. Až do předvčerejska byla Praha ještě nejsvobodnější město v Rakousích; mnozí záviděli nám naši svobodu. Nyní nemají ovšem žádné příčiny nám záviděti, neboť jsme opět již v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

10. květen 1849

Praha jest opět v stavu obležení!

V Praze dne 10. května. Tak se tedy přece dodělala nesmyslná strana toho, z čeho jsme jí tolikrát varovali, ale nadarmo: Praha jest opět ve stavu obležení, konstitučních svobod jsme zase na čas ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

6. květen 1849

Soudy na Moravě

Dostali jsme podrobnější zprávy o zřízení soudů na Moravě.

I. Bude vrchní zemský soud s 1 presidentem, který dostane ročního platu 5000 zl. stř., 1 místopresidentem s 3500 zl., 7 rad po 2500 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

6. květen 1849

Pražská měšťanská plovárna

Hlavní ředitelstvo Pražské měšťanské plovárny rozhodlo nedávno zadanou žádost Pražského studentského výboru strany použití plovárny od studentů takto: Pro nuznější studenty Pražské university a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849
[Praha, 1849]

6. květen 1849

Svolání českého sněmu

Již se počínají ozývati hlasy ministerské o svolání českého sněmu — totiž vlastně proti svoláni jeho. Presse nám ve svém čísle od 4. máje o tom podává úvodní článek, z kterého se arci nic nového ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

5. květen 1849

Amerikánské domy

O důkladnosti amerikánských domů vypravují noviny „Boston Herald" tyto šprýmy. „Jeden pán si najal v Novém Yorku nový dům a opřel se po obědě, jak to obyčejně Amerikáné činívají, se svou židlicí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

4. květen 1849

Sardinská válka

Škoda, již Rakousko válkou sardinskou utrpělo, obnáší asi 70,000.000 zlatých, a sice byly příjmy zmenšeny o 10,000.000 zl., vydání ale na vojsko zvětšeno o 30,000.000 zl.; škoda na aerárních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

1. květen 1849

Peněžní poukázky J. H. Comperta

K povšimnutí!

Následkem vys. presidialního oznámení od 23. dubna mají všechny od soukromých vydané 10-, 20-, 5- a 3krejcarové poukázky v běhu jednoho měsíce, počínajíc ode dne oznámení toho, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

3. květen 1849

Francouské loďstvo

Francouské loďstvo počítá nyní 40 řadových lodí, 50 fregat, 40 korvet, 50 brig, 16 provozných a 30 menších lodí. Loďstvo párou hnané má 10 fregat, 40 korvet, 50 loděk a 2 plovoucí batterie. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

2. květen 1849

V Rusku se vytěžilo

V Rusku se loňského roku vytěžilo na kovech: Zlata 1826 pudů (pud je 40 lib.), platiny 114 p., stříbra 1192 p., mědě 254.569 pudů, železa 8,513.673 p. Zlato v Rusích vytěžené obnášelo v ceně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

2. květen 1849

Chemický inkoust

V Pešti byl nedávno zatknut literát Mauks, který „Breslauer Zeitungu" chemickým inkoustem v psaních na oko nevinných a k soukromým osobám adressovaných dopisoval o všech vítězstvích Madarů. Při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

2. květen 1849

Pražská kapitola

Dovídáme se právě, že zadala zdejší Pražská kapitola žádost k ministerstvu, aby mohla opět jako za starodávna sama ze svého středu voliti arcibiskupa.

My zde nechceme historickým spůsobem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

29. duben 1849

Líh

Tržebni zprávy. Líh.

Ve Vídni udržují se ceny sice pořád na 22½, 23 krejcarech po stupni, snad ale brzy spadnou, neboť se očekává čerstvý dovoz.

V Čechách platí se za litr 18½ - 19 krejc. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

29. duben 1849

Studenti na německých universitách

Počet studentů na německých universitách roku 1849. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

17. duben 1849

Boje v Pendžabu

Z Bombaye 17. dubna. Noviny „Bombay Times" přinášejí ouplnou zprávu o posledním boji v Pendžabu, na základě ouředních zpráv. Po nešťastné bitvě u Chillianvalla na řece Dželum, leželo anglické ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

27. duben 1849

Ministerstva vojnu vedou

V Praze 27. dubna. Co již není tajností, můžeme snad i my do veřejného probírání vzíti — že máme totiž nyní v Rakousku dvě ministerstva, nepočítajíc ani třetí v Uhřích, které s těmi dvěma ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

28. duben 1849

Pivovár v Bodenbachu nad Labem

Nově vystavený pivovár (na 40 sudů) v Bodenbachu nad Labem (panství Děčínské) se od 1. ledna 1850 pronajme. Pronajetí se stane v cestě offertní. — Offerty se v centrálním kanceláři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 100, 28.4.1849

20. duben 1849

Přehled staveb veřejných

Časopis Austria od 20. dubna, redigovaný od minist. raddy K. Černíka, podává přehled větších a důležitějších staveb veřejných, od ministerium nyní vyváděných, z něhož tu část vyjímáme. Přede vším ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 100, 28.4.1849

25. duben 1849

Poukázky Löbbeckovy a Lindheimovy továrny

K povšimnutí!

Podepsaná vidí se pohnuta, aby poukázky vydané od ní na 10 a 20 kr. nazpět vzala z obchodu a žádá všechny, kteří je mají, aby si je nejdéle do 20. máje t. r. u ní za bankovky ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

26. duben 1849

Vyměnění poukázek Vojtěcha Patzelta

Ku povšimnutí!

Dle vysokého presid. oznámení ode dne 23. dubna t. r. číslo 2586 žádáme všecky vážené přátele našeho obchodu, by naše 10- a 20-krejcarové poukázky od 15. listopadu min. roku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

27. duben 1849

Lichtensteinské vojsko proti dánskému

Z říše Lichtensteinské. Po Dánsku nebude za krátký čas ani památky více v dějinách národů evropejských, a učený svět se bude za několik let hádati, kde asi toto království stálo, neboť zhroz se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

26. duben 1849

Železnice v Nové Granadě

Inženýři z Nového-Yorku vyměřují pilně v Nové Granadě (v Americe) dráhu, kterou se potáhne železnice ze severních států přes Panamskou úžinu k tichému moři. Do 1. července budou snad s v... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849

26. duben 1849

Noviny v Anglii

Dle výkazu kolkovního ouřadu upotřebováno v roku 1848 v Anglicku kolků po jednom penny 67,476.768 za noviny, za přílohy kolků 8,704.236 po půlpenny; v Skotsku 7,497.064 kolků po jednom penny a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849

26. duben 1849

Sňatky, porody, zemřelí

Za vojenský rok 1848 vešlo v sňatek manželský v Čechách, a sice na venkovu 34.891 párů, v Praze 1023; ouhrnkem 35.914. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849

17. duben 1849

Pivovár v Kolíně do nájmu

Pivovár a právo kořalní v Kolíně nad Labem. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

24. duben 1849

Pastouška v Pelhřímově

Z Pelhřímova. Roku 1829 byl obecní domek, nazvaný Pastouška, jistému Janu Duškovi emphitevsky veřejně zaprodán, na kterýžto kupec 146 zl. siř. jmenem zákupu dlužen zůslal. Poněvadž ale J. D. ani ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 96, 24.4.1849

22. duben 1849

Ve jménu veřejné mravnosti

Noviny Proudhonovy „Le Peuple" protestují rázně ve jménu veřejné mravnosti a pravosti proti kandidatuře ženských do sumu národního. Paní Jeanne Deroin, ředitelka novin „Mínění ženských", ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 95, 22.4.1849

20. duben 1849

Papírové peníze

Z Roudnice. Papirovými penězi jsme zde lip než které jiné město opatřeni, každý si dle libosti penize zhotoví a vydá; židé počali a našli i ve vůkolí mnoho následovníků. Jak se tato komedie ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849

19. duben 1849

Hrabě Josef Radecký

Hrabě Josef Radecký byl 2. listop. 83 let stár; je zavalitý ale nevelký, jeho chod je rychlý, přímý. Hlavu nosí vysoko, jeho tvář je příjemná. Rád se směje a veselí se při čtení vítězných zpráv, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

13. duben 1849

Proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo

Z Londýna 13. dubna.
Podle novin Times udává se v Anglicku následující příčina, proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo. Příměří mezi Dány a Němci mělo přestati 2. dubna; tu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

5. duben 1849

Díl piemontského vojska byl od Rakušanů zakoupen

Z Říma 5. dubna. Triumvir Mazzini snaží se vládnoucí stranu zarmoucenou porážkou Piemontesů potěšiti, udávaje ve svých nově zaražených novinách (L'Italia del Popolo), že díl piemontského vojska ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

18. duben 1849

Telegrafické linie v Angličanech

Telegrafické linie v Angličanech mají délku 1767 anglických míl, na kteréžto je 446 elektromagnetických strojů. Větší část těchto telegrafů má čtyry dráty; z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

15. duben 1849

Délka železnic v Evropě

Délka všech železnic v Evropě obnášela r. 1848 v Angličanech 511.7, v Prusku 325, ve Francousku 302½, v Rakousku asi 200, v Belgii 106, v Bavořích 61, v Sasku 55½ v Hannoveru 48½, v Rusku 47½, v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 89, 15.4.1849

15. duben 1849

Těžení uhlí

Z uhelných dolů vytěžilo se r. 1847: v Angličanech 572,400.000, v Belgii 89,280.000, v severoamerikánském soustátí 79,200.000, ve Francousku 75,549.160, v Prusku 63,000.000 a v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 89, 15.4.1849

13. duben 1849

Zlato v Kalifornii

Zimniční touha po Kalifornii zůří nesmírně teď v Paříži; poněvadž nyní asociace jsou na denním pořádku, používá se jich, aby se zlaté báně v Kalifornii vykořistily. Ohlašuje se zde společnost k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

13. duben 1849

Spisovatelé v Německu

Požehnané Německo čítá nyní přes 70.000 spisovatelů. Od roku 1814 až do 1826 vyšlo v Německu 50.303 kněh, ve Francouzích o 16.525 méně. Od 1827—1846 vydáno v Němcích 65.000, ve Francousku 57.000 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

13. duben 1849

Památky v Římě

Kanina, tento o místopis města Řima velezasloužilý slavitel, učinil sněmu návrh, aby se vykopávalo staré forum. Sněm povolil k tomu 16.000 skudů. Pracuje se neunaveně. Z Julivě basiliky se již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

12. duben 1849

Okna se záclonami na železných drahách

V čísle 80. Moravských Novin stala se od p. Rozhona následující zmínka: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

12. duben 1849

Okna se záclonami na železných drahách

Pro pohodlí cestujících na c. kr. rakouských železných drahách budou nyní při otevřených až dotud vozích III. třídy zřízeny okna se záclonami, jakž to je při vozích I. a II. třídy; tím se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849
[vlak, 1849]

11. duben 1849

Vůdcovské schopnosti generála

V Praze dne 11. dubna.

Skoro všechny hlasy ozývají se již buď zjevně neb aspoň dost srozumitelně proti tomu talentu, s kterým kníže Windischgrätz vede vojnu uherskou. Článek předcházející, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

2. duben 1849

Savojská legie

Oznámení.

Z Chambery 2. dubna. Porážka sardinského vojska u Novary uvalila smutek na celé Savojsko. Neb již loňského roku stála savojská legie vždy v první řadě pro svou chrabrost a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

1. duben 1849

Poukázky na 5 a 10 kr. města Jičín

Oznámení.

Nížepsaní uznávají za dobré, poukázky na 5 a 10 kr., vydané v nedostatku stříbrných peněz pro město Jičín, zpátky požádati, a za c. k. bankovky do konce května 1849 vyměňovati, s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849

5. duben 1849

Také Slované v Rakousích bydlí

Poměr, v jakém stávaly za minulých Metternichových časů Augsburgské Noviny k rakouské vládě, jest každému povědomý: byly to jediné zahraničné noviny německé, které takřka pro Rakousko vycházely, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

4. duben 1849

Také Slované v Rakousích bydlí

Nepoctivost se tresce sama: jděme nyní do Uher a hleďme, jak se tam tato sada vyplnila a snad, ovšem bohužel! ke slovanské škodě ještě více vyplní.

Když rakouská vláda byla v nejhorš... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

4. duben 1849

Vesnické Noviny

Známo jest zde v Praze, že p. Schopf svoje Vesnické Noviny všude po venkově rozesílá. Ať si ale p. Schopf aneb ti, kterých nástrojem jest, nepředstavují náš národ tak nevzdělaný a nezkušený, aby ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

3. duben 1849

Lokomotiva bez topeni

Dle výpovědi příchozího z Brusselu užívá se na temnější železnici lokomotivy bez topení. Záleží ze dvou kotlů, z nichž jeden vývěvou se pořád udržuje vzduchoprázdným, druhý naproti tomu vzduchem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

3. duben 1849

Telegrafické spojení s Berlínem

S pruskou vládou jest již uzavřeno, že telegraf, který jde přes Přerov, a odtud přes Holomouc do Prahy, prodloužen býti má až do Bohumína, kdež bude spojen s telegrafem mezi Berlínem a V... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

10. březen 1849

Kalifornské zlato

Z New-Yorku dne 10. března.
Před vyvolením presidenta i po jeho inaugurací byla a jest zde rozprávkou nejvšednější — zlatá země Kalifornie. I v Evropě, kde přec naproti Amerikánům sotva máte ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

3. duben 1849

Napravení omylu stran p. Stefana

Po tom, co se zatím v nejnovějšich dnech ve Slov. Lípě zdejší přihodilo, neměl bych vlastně již ani žádnou příčinu o věcech pro každého vlastence mrzutých dále slov šířiti, a také skutečně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

7. březen 1849

Cizincům jest zamezeno hledati zlato

Z New-York 7. břez. General Smith, jejž vláda severoamerikánských soustátí do Kalifornie poslala, aby tam pořádek zavedl, poslal dne 19. ledna v Panamě tamnímu konsulovi severních Obcí psaní, v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

5. březen 1849

Inaugurace generála Taylora

Dne 5. března slavila se v hlavním městě Severoamerikánských Obcí, ve Washingtoně (Uešingtn) inaugurace generála Taylora (Télr) za presidenta. Byla to slavnost jednoduchá a velikolepá, jak se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

31. březen 1849

Zapomněli se pp. Vunš a Knedlhans

Oznámil jsem jednoduše své vystoupení že Slovanské Lípy, udávaje před světem jen jednu avšak nejnepatrnější příčinu svého výstupu. Že jsem jen tuto nejmenší příčinu veřejně oznámil, stalo se jen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 77, 31.3.1849

31. březen 1849

Počet odbíratelů novin

Jsme ubezpečeni, že každý jest zvědav, kolik asi mají které noviny odbíratelů, ale, těžko jest něco jistého tu udati, protože se málo které noviny s pravým počtem svých odbíratelů pochlubí a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 77, 31.3.1849

28. březen 1849

Ruská vláda se postavila proti politice Pruska

Z Berlína. Skoro všechny německé noviny mluví o hrozivém postavení, jaké ruská vláda proti Německu zaujímá. Pruská vláda, berouc ohled na svazky přibuzenství, nechtěla se s Ruskem znepřáteliti. Z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

28. březen 1849

Zlato v Kalifornii

Generál Smith, klerý od amerikánských spojených obcí vyslán byl za guvernéra do Kalifornie, ohlásil již 10. ledna v Panamě skrz tamnějšího konsula, že všickni, kteří na půdě amerikánských obcí v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

28. březen 1849

Nová potravní bylina

Ve východní Americe byla vynalezená nová potravní bylina, nazvána: Psoralea esculenta aneb Picquotiade, o níž se ve francouských novinách ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

27. březen 1849

Havlíček ze spolku Slovanské Lípy vystoupil

Máme mnohé příčiny, následující připis tuto uveřejniti:

Slavnému Výboru Slovanské Lípy! ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

27. březen 1849

Vesnické noviny a Vlastimil

Výstraha. Poněvadž nyní nastavá čas předplacení, oznamujeme těm, kterým snad by to povědomo nebylo, že nové dva časopisy české „Vesnické noviny" od Schopfa a „Vlastimil" vycházejí, oba nákladem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849

20. březen 1849

Poláci v cizím vojsku

V nynější době vidíme Poláky hráti velikou rolli ve hnutích evropejských, jmenovitě v celých Vlašich. V Římě je legie polská jedna, v Toskánsku druhá, v Turinč třetí. Jsou velmi zkušení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

9. březen 1849

Jan Koniáš, havíř z Příbrami, svou manželku opustil

Vyzvání.

Jan Koniáš, havíř z Příbrami, který svou manželku s třemi dítkami opustil, vyzývá se, jakož i každý, taktéž i slavní ouřadové, kteří o něm vědomost mají, aby jeho příbytek sem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

25. březen 1849

Daně v největšich státech

Jeden francouský časopis přináší následující přehled, kolik každá osoba v největšich 6 státech evropejských a amerických platí daně. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

18. březen 1849

Přípravy k válce ve Vlaších

18. března. Noviny Temps přinášejí o přípravách k válce ve Vlaších tyto zprávy:

Co piemontská armáda do Lombardska postupuje, rozkázala současně sardinská vláda vojsku, aby i na moři učinilo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 71, 24.3.1849

22. březen 1849

Mašina na vytisknutí 10.000 výtisků v hodině

Nedávno umřel v Paříži kněhtlačitel, který ve své poslední vůli odporučil 40.000 lib. ster. peněz tomu, kdo by vynalezl mašinu, jíž by bylo možno vytisknouti v hodině 10.000 výtisků časopisu. Jen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

22. březen 1849

Radikální republikané

Z Římanů se stali radikální republikané, cítějí se i jménem „král" uraženi, a ani v bibli nemohou vystáti toto protirepublikánské jméno, a proto nyní říkají míslo 1. a 2. kniha králů — 1. a 2. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

17. březen 1849

Pivovár u Sv. Jana

Pronájem pivováru.

Úřad statku u Sv. Jana pod Skalou v kraji Berounském u známost uvádí: že pivovár v místě u Sv. Jana na 15 sudů ouplného varu zřízený s celým příslušenstvím od 15. dubna ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

5. březen 1849

Pro stěhovance do severní Ameriky.

František Eckschlager v Golčovu-Jeníkově, splnomocněný jednatel p. Eduarda Ichon'a v Brémě, obětuje své posloužení při opětném započetí plavbě těm, kteříž by se vystěhovati chtěli do Nov... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

19. leden 1849

Pronájem pivováru v Sukdole

Dáno 19. ledna.
Pronájem pivováru.

Náležitě zřízený pivovár v Sukdole v Rakovnickém kraji blízko Prahy jest k pronajmutí. Bližší zprávu o tom podá tamnější hospodářský ouřad.

V Praze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

3. leden 1849

Pivovár v Nedvěsích

Pronájem pivováru

v Nedvěsích, panství Lešanského v kraji Berounském nedaleko města Benešova.

Ouřad hospodářský panství Lešenského v kraji Berounském tímto u všeobecnou známost uvádí, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 2, 3.1.1849

14. prosinec 1848

Pivovár v Benovech

Od magistrátu král. kraj. města Klatov se s domluvením městského výboru a návladnictva v známost uvádí, že se v Benovech blíže Klatov ke městu patřící pivovár na 13 ½ sudů vařicí, na tři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 2, 3.1.1849

19. prosinec 1848

Pivovár panství Rychnovského

Pronájem

pivováru a vinopalny panství Rychnovského v Králové-Hradecku.

Pivovár a vinopalna s párním strojem se na čas od 1. března 1849 až do konce února r. 1855, tedy na šest let pronajímá.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849

14. listopad 1848

Pronajmutí pivováru v Českém Brodě

Pronajmutí pivováru.

V kr. městě Českém Brodě bude pivovár na plnou várku 20 sudů zřízený i s místnostmi a polnostmi, počínajíc od 1. února 1849 veřejnou licitací proti složení 400 zl. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

11. listopad 1848

Pronájem povovaru v Unhošti

Pronájem pivováru a vinopalny v městě Unhošti.

Magistrát města Unhošti v Rakovnicku u všeobecnou známost uvádí, že veřejný pronájem zdejšího na 20 sudů jedné várky zřízeného měšťanského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

2. listopad 1848

Pronájem povovaru v Budýni

Od magistrátu města Budýně se oznamuje, že k pronájmu zdejšího měšťanského pivováru se licitace na den 28. listopadu 1848 v 9 hodin ráno v zdejším radním kanceláři ustanovuje, ku kterému se nájmu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

15. říjen 1848

Pronajem ve vsy Častrové ležícího pivováru

Ohlášení pronajmu na panstvi Kamenickém ve vsy Častrové ležícího pivováru.

Od vrchního ouřadu panstvi Kamenice, Táborského kraje v Čechách, se v známost uvádí, že onen na obchodní sil... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 183, 11.11.1848

14. říjen 1848

Pronajmutí pivováru

Pronajmutí pivováru

Od direktoriálního ouřadu panství Mníšku se známo činí, že Mníšecký panský pivovár, který na 24 sudů plného nalití staven jest, od 4. ledna roku 1849 bud na jeden neb na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

30. říjen 1848

Pronájem Markétskeho pivováru.

Pronájem Markétskeho pivováru.

Na statku Břevňovském u sv. Markéty bude pivovár na 20 sudů, s vinopalnou, šlapacím mlýnem a 12 ¾ korců polí na tři po sobě běžící léta propachtován, a sice ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

4. říjen 1848

Pronajetí měšťanského pivováru v Nymburce.

Pronajetí měšťanského pivováru v Nymburce.

Od výboru várečného k. města Nymburka na Labi v známost veřejnou se uvádí, že k opětnému pronajetí měšťanského pivovárů na 27ti sudové várky ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

25. říjen 1848

Pronájem pivováru ve Volíni.

Pronájem pivováru ve Volíni.

Právovárečné měšťanstvo Volínské v Prachensku v známost uvádí, že na den prvního prosinec 1848 pivovár svůj na dvacet sudů a jedno vědro skrze veřejnou li... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

31. říjen 1848

Pronájmu pivováru v Cerekvici

Návěští o pronájmu pivováru

Od ouřadu hospodářského na panství Cerekvickém v kraji Bydžovském se tímto oznamuje, že od 1. ledna 1849 zdejší pivovár se v nájem dá, mající varu plného dvacet ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

20. březen 1849

Oudy komisse v Římě

Z Říma 7. března. Zdá se, že komisse pro výkonnou vládu bude hráti důležitou rolli v dějinách letošního roku, a proto podáme některé zprávy o oudech této komisse.

Armellini byl před ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

17. březen 1849

K. J. Erben nebude redaktorem Pražských Novin

Návéšti.

Svým přátelům oznamuji, že budu „Pražské Noviny" jen do konce tohoto měsíce března říditi, a potom od redakce jich i ode všeho v ní podílu odstoupím.

V Praze dne 17. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

20. březen 1849

Papírové dvacetníky a desetníky

Stává se často, že se nám v předplatních penězích také rozličné papírové dvacetníky a desetníky buď od venkovských měst neb jednotlivých osob vydané zasílají. Činíme vážené obecenstvo pozorná, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

18. březen 1849

Čím hůř to udělají, tím líp pro nás

Smýšlení českého národu zatvrdilo se navždy proti tomuto ministerstvu, a český národ bude tak dlouho v opposici, až tato vláda padne.

My nebo oni — to jest heslo všeobecné: my jsme my a oni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

12. březen 1849

Rozpuštění sněmu

Krakovské noviny Czas (od 12. bř.) píší z Kroměříže od 8. března o rozpuštění sněmu. Ačkoli skutek tento zašel poněkud již v pozadí u pozornosti obecenstva, přec tato podrobnější data nebudou na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

15. březen 1849

Dánská otázka

Do „Ostsee-Zeitung" se píše z Frankfurtu následovně o dánské otázce: Podařilo se snahám anglického dvoru, uvésti mezi plnomocníky Německa a Dánska srozumění o základech míru. Obě strany uznají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

15. březen 1849

Rozdrážděnost proti ministerstvu

S velikou žádostivostí čekali jsme na zprávy z Jihoslovanska, jaké smýšlení tam jest strany nejposlednější odvážlivosti ministerské. Ze Záhřebu byly již zprávy v našem včerejším listu: z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

15. březen 1849

Rozdrážděnost proti ministerstvu

S velikou žádostivostí čekali jsme na zprávy z Jihoslovanska, jaké smýšlení tam jest strany nejposlednější odvážlivosti ministerské. Ze Záhřebu byly již zprávy v našem včerejším listu: z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

12. březen 1849

Finanční nouze

Z Říma 28. února.
Vystoupení sardinského ministra Giobertiho z ministerstva dodalo zdejší vládě a jejím přátelům nové srdnatosti. Přece ale je nerozluštěna životní olázka: klerak pomoci ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

12. březen 1849

Windischgrätze neposlouchá ministerstvo

Vidíme se poznenáhla blížeti Rakousko dobám velice podobným třicitileté válce, a naše nynější vláda všemožně ještě pomáhá k tomu. Postavení knížete Windischgrätze bude brzy vévodovi Frie... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

5. březen 1849

Pozvání k umělecké výstavě

Pozvání k umělecké výstavě na rok 1849.

Letošní umělecká výstava počne dnem 9. Dubna t. r. Všickni zdární umělcové v Čechách tímto se uctivě zvou, aby k výstavě určená, jménem umělce, udáním ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

18. únor 1849

Situace ve Vlaších

Z Neapole, 18. Února.
Král Ferdinand má prý od toho času, co provolána byla v Římě a v Toskánsku republika, strašlivou chuť do boje, což těm, kteří okolo něho jsou, a ministerstvu, na ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

7. březen 1849

Obrana listu Vlastimil

Osvědčení.

Roznesla se českými časopisy v Praze pověst, jako-by byl „Vlastimil", jehož já redaktorem jsem, orgánem jisté, v neblahé paměti u nás postavené strany. Snadnoť předvídati lze, ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

1. březen 1849

Emancipace Židů

Z Brna, dne 1. Března. Emancipací Židů jest posud předmětem živých a prudkých rozmluv, a to ne jen u vzdělaných, nýbrž i v besedách rolníkův. Lid náš myslí vůbec, že mu bude velmi uškoze... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

6. březen 1849

Ve Francouzích je vojsko díl národa

Francouz vstoupí do vojska obyčejně s chutí, pro něj nemá služba vojenská nic hnusného, nic protivného. Froucouz seznámí se s lehkostí s vojenským cvikem, a podrobí se rád kázni, protože nahlíží, ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

10. březen 1849

My zůstaneme zásadám svým vždy věrní

Včera večer o 10 hodinách přijeli po železnici naši poslancové: Rieger, Neuberg, Havelka, Klaudi, Škoda a jiní. Dověděli jsme se mnoho bližších zpráv a neopomineme všechno časem čtenářstvu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

10. březen 1849

Jen zbraň, peníze a lid!

Z Florencie. V novinách „Alba" čteme toto provolání: „Pacifikace Toskánska, prchnutí Laugierovo, couvnutí Rakušanů nazpět, pád Giobertiho upevnily sice novou naši vládu, avšak zároveň ukládají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

10. březen 1849

Revoluce polská přede dveřmi

V Poznani panuje takové jitření a všechno tak po vojensku vypadá, žeby člověk myslil, vypuknutí nové revoluce polské že je přede dveřmi. Všichni mužové polských revolucí, kteří dosud obývali ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

10. březen 1849

Spojení Vojvodoviny s Terstem

V Záhřebě. Z jistých pramenů doslýcháme, že ministerstvo obchodu opravdu zamýšlí regulování Sávy až k Sísku a odlud železnici přes Záhřeb a Karlovec do Kamených Mostů (v Krajnsku) co nejdříve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

9. březen 1849

Vojsko v Pendžabu

Anglické vojsko, kleré nyní v Pendžabu v poli leží, stojí denně 50.000 zl. stř. Toto vojsko má s sebou nesmírnou silu jiných lidí, neb každý sprostý voják od Bengalské armády (jsou to lidé ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

4. březen 1849

Ústava

Ústava pro císařství rakouské.

I. Hlava. O říši.

§.1. Císařství rakouské obsahuje následující korunní země:

Arciknížetství Rakouské nad i pod Enží, vývodství Solnohradské, vývodství ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

4. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

My František Josef První, z Boží Milosti císař Rakouský; král Uherský a Český, král Lombardský a Benátský, Dalmatský, Chorvátský, Slavonský, Haličský, Vladimírský a Ilirský; král Jerusalemský ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

9. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

V Praze dne 8. března. Jako bleskem z čistého jasna byli jsme zde dnes ráno překvapeni neočekávanými výjevy. Na rozích objevila se ohlášení od vlády, lid se sbíhá čísti a čte — císařský manifest ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

8. březen 1849

Němci v Čechách mají zůstat spojení s Čechy

Noviny Kurandovy Ostdeutsche Post, které Čechům nejsou hrubě příznivy, nechají si z Prahy psát mezi jiným takto: „Němci v Čechách mají podle navržené ústavy zůstat spojení s Čechy, aspoň mají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

8. březen 1849

Windischgrätz nařízení ministerstva neuznává!

Vídeňské noviny Presse podávají dne 5 března následující úvodní článek: „Co již dávno přestalo býti tajemstvím vidoucí části obecenstva, přišlo nyní takovým spůsobem na světlo, že žádné již o tom ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

2. březen 1849

Zimniční zlatochtivost Číňanů

Zimniční zlatochtivost zmocnila se již i také Číňanů. Každý rok stěhuje se z Číny 60—80,000 lidí do Tokienu, Singapore, Siamu Javy a Borneo; tohoto stěhování hledí užíti amerikanšti spekulanti a ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

2. březen 1849

Lékaři v Kalifornii

V Kalifornii nabývají nyní lékaři velmi snadně velkého bohatství, neboť jest tam mnoho nemocných, a za každou návštěvu platí se lékaři po 18 dolařích; mnohý lékař ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

2. březen 1849

Národní a zeměpisní mapa

Rakouské ministerstvo dalo shotoviti národní a zeměpisní mapu, na níž zjímavý obraz našich národností se zřetelně zjevuje. Zajímá:

Dolní Rakousko dohromady 1,494,399 obyvatelů; mezi těmi ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

2. březen 1849

Čína

Dle nejnovějších zpráv z „nebeské říše", jak Číňané zem svou rádi jmenují, zotavil se čínský císař poněkud ze zármutku, v který jej uvrhly zprávy o porážkách Číňanů ve válce proti Anglicku. Na ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

2. únor 1849

Nové hřízeň v c. k. botanické zahradě

Licitační ohlášení Vys. dekretem ministerstva osvěty ode dne 22. listopadu m. r. č. 7497 a gub. dekr. ode dne 23. prosince m. r. c. 68156 jest zřízení nové hřízně v c. k. botanické zahradě v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Věc šlesvík-holštýnská vyjde jak se zdá opět na dějiště. Dánsko s Ruskem spojené vypovědělo příměří a Němci se chystají k boji. Na rozkaz pruského generála Bonina započne se co nejdříve pracovati ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Z Milána 26. února píši Štýrsko-Hradecké Noviny o nepokojích a nastávající válce takto: Maršál Radecký ujišžťoval své vojsko, že za 5 nebo 6 neděl se rozhodne, zdali ve Vlaších válka nebo mír ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

6. březen 1849

Záhřebský biskup p. J. Haulik

V nejnovějších časích vystupuje Záhřebský biskup p. J. Haulik velmi neblaze proti ostatním vlastencům chorvátským. Poměr toboto biskupa k té straně, která se může nejmocnější a národní nazývati, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

4. březen 1849

Časopis Vlastimil

Od několika dní vychází zde pod jménem Vlastimil nový časopis, populární a velmi laciný (každodenně číslo velikosli Večerniho Listu za 6 zl. v. č. ročně).

Bude to orgán zdejších sedm... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

4. březen 1849

Silnice mezi Libercem a Trutnovem

Aby se dovoz potravy do vyšších horských krajin usnadnil, založena bude silnice mezi Libercem a Trutnovem, ku které aerar přispěje s 180.000 zl. stř. Silnice tato podle návrhu má tažena býti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

4. březen 1849

Brojení proti Pravici

Poloouřední noviny ministerské Lloyd, kleré nyní vycházejí znamenitě zvětšeny, pokračují ještě ustavičně ve svém brojení proti Pravici na sněmu a zvláště proti českým našim poslancům. Nemůže se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

3. březen 1849

Reorganisace Rakouska

Jisté německé noviny, které již kolikráte dobré předběžné zprávy o Rakousku podaly, mají nyní následující pověst o plánech naší vlády, kterou zde na pováženou klademe:

„Ministerstvo se konečně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

3. březen 1849

Konstituce

V Praze dne 3. března. Minul již málem rok celý, který jsme přežili v nejouplnější anarchii, v ustavičných nepořádcích, ve strachu o budoucnost. Měli jsme po celý tento rok konstitucí — slíbenou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

2. březen 1849

Watts, vynálezce parostrojů

Watts, vynálezce parostrojů, umřel v chudobě; vdova po něm dostává 50. lib. šterlinků roční pense od národu, jehož parolodě jsou na všech světa moří potkávati. Pro Cobdena nasbíralo se 100.000 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

2. březen 1849

Zprávy z Milána

O letošních vánocích měli křesťané v Alexandrii (v Egyptě) potěšení slyšeti hláholy velkého zvonu nedávno od jezovitů v tomto městě zhotoveného. Jeť to první zvon slyšený v říši otomanské; vděk za ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

24. únor 1849

Zprávy z Milána

Vlachové. Večerní příloha Vídeňských vládních novin dne 28. února přináší z Milána od 24. února tyto zprávy: Karel Albert jest podle nejnovějších zpráv z Turína v zoufanlivém stavu. Klubby zuří a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

1. březen 1849

Jak berounští umějí sobě vážiti vymoženosti národa

Z Berouna. Byv nedávno v Berouně, dověděl jsem se, jak měšťané Berounští umějí sobě vážiti vymoženosti národa českého.

Ředitel hlavní školy, spoléhaje se na vysoké nařízení ministerialní od 2. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

16. únor 1849

Záležitost týkající se poslance Kaima

Z Kroměříže 16. února.
...
Záležitost týkající se poslance Kaima zoujala nejen obyčejný sezení obyčejnému přiměřený čas, nýbrž, výjmouc 1 ½ hod. věnované k obědu, celý den až přes 9 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

24. únor 1849

Přátelům hudby odporučujeme časopis Cecilie

Všem přátelům hudby odporučujeme časopis „Cecilie" od p. J. Krejčího vydávaný. Obsahujeť theoretické články o hudbě s důkladnou obeznalostí psané — pak dopisy hudebních záležitostí se týkající, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

24. únor 1849

Záležitosti Kaimova

Zdejší německé noviny Const. Blatt aus Böhmen mají ve večerní příloze dne 21. února v dopisu z Vídně zprávu, že Palacký a jiní čeští deputovaní za příčinou záležitosti Kaimovy sněm opustiti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

23. únor 1849

Kláštery v Rakousku

Province rakouské (vyjímaje Uhersko) počítají dle nově zavedené konskripci 766 mužských klášterů, 27 rozličných řádů s 10.354 mnichy, a 157 jeptišských klášterů, 29 rozličných řádů s 3661 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

23. únor 1849

Obecný směnečné právo

Vídeňské noviny Ostdeutsche Post přinášejí důležitou listinu z Frankfurtu, týkající se totiž zavedení u nás obecného směnečního práva německého, na němž ve Frankfurtě se strany Rakouska pracoval ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

22. únor 1849

Nový odvodní zákon

Ministerské nov. Holomoucké „Österr. Correspondent" věnovaly obzvláštní pozornost našemu článku v č. 39 N.N. o novém rekrutování, z kterého větší část přeložily s dlouhou úvahou proti N.N. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

22. únor 1849

Volby do Frankfurtského parlamentu

Právě se dovídáme z nejlepšího pramene z Holomouce, že ministerstvo vydalo k zemským správcům v Čechách a na Moravě rozkaz (který nepochybně náš zeměsprávce Mecséry již obdržel), aby hled... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

24. leden 1849

Kleslý průmysl vůbec a řemeslo soukenické zvlášt

Náhledy některých mistrů řemesla soukenického města Rokycan, jejichžto uskutečněním mohl by se kleslý průmysl vůbec a řemeslo soukenické zvlášt zase pozdvihnouti.

1. Pro obchod a živnost ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

21. únor 1849

Jaký pán, takový sluha

Jaký pán, takový sluha — řikává se, a nerádi bychom byli, aby se to mohlo říci o Holomouckém „Öslerreichischer Correspondentu", jenž jest časopis vládní. My jsme sice proti ministerstvu v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

20. únor 1849

O slovanskému klubbu

V čísle 82 Lloydu podal jistý Pražský dopisovatel se znamením † překlad pravidel slovanského klubbu v Kroměříži, vyňatý z Národních Novin, že prý je s úžasem četl. Onen p. dopisovatel nechválí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

18. únor 1849

Lépe zvěděti pravdu zejtra, než dneska lež

Kamkoli vyjdeš, nic neslyšíš, než hádky o tom, bude-li sněm rozpuštěn, nastane-li reakce, co bude s Frankfurtem, bude-li foederace neb centralisace atd. Až k promrzení, a k tomu se každý den z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

17. únor 1849

Sedláci, polosedláci a chalupníci

Za sousedy byli považováni sedláci, polosedláci a chalupníci, totiž oni, kteří byli v držení rolí. Mylně se od mnohých chalupníci považuji za baráčníky neboli domkáře. Tito a podruzi jsou bez ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

16. únor 1849

Vůdci vojska císařského a maďarského

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

16. únor 1849

Sněm a ministerstvo

S mnohých stran dostáváme již zprávy, že se odtamtud co nejdříve zašlou přípisy důvěry k říšskému sněmu. Radujíce se ze zdravého politického smyslu našeho národu, musíme jen opětně vysloviti přání ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

15. únor 1849

Na vojnu braní

Slyšíme, že na mnohých místech se proti novému na vojnu braní lid opírá, a za příčinou touto nemůžeme zatajiti následující úvahu.

Rakousko má konstituci: jakou, to posud určeno není, protože ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

11. únor 1849

Operace proti Benátkám

V Trevisu očekávají maršála Radeckého, aby operace proti Benátkám započal. Za jisté se pokládá, že se budou házeti z balonů do města půmy; zní to podivně, ale zkušení děloslřelci to silně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849

11. únor 1849

Přehled vojska rakauského

Myslíme, že učiníme vhod našemu obecenstvu, kladouce zde krátký přehled vojska rakouského:

Hlava vojska rakouského: JM. František Josef I. Generální pobočník: gen. maj. hrabě Karel Grünne. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849

10. únor 1849

Moravské nápisy

Zdaliž pak se ale v tom našem milém Brně dočkáme jednou nějakého moravského nápisu na veřejných místech aneb nad krámy kupců a řemeslníků? Pořád se povídá, že to moravské tolik platí jako to ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 35, 10.2.1849

10. únor 1849

Strany říšského sněmu

V poslednějších dobách staly se znamenité proměny ve stranách říšského sněmu, a poněvadž nyní na ústavu naši budoucí veliký vplyv míti budou, nebude snad na škodu něco o těchto stranách p... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 35, 10.2.1849

9. únor 1849

Co proti choleře

Zdravotní komisse odporučujě proti choleře následující obezřetnost: Proti běhavce neužívej domácích prostředků, tím méně, jsou-li palčivé. Jak běhavka vypukne, hned lehni do postele a nejez nic ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

6. únor 1849

Smýšlení obyvatelstva Vídně

Z Vídně 6. února. Smýšlení zdejšího obyvatelstva jest denně popudlivější, a zdá se, že z něho nic dobrého nevypadne. Civilní strana jest rozhořčená nad ustavičnými ortely vojenské komisse, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

9. únor 1849

Spor mezi Srby

Spor mezi Srby, a to Stratimirovićem a Výborem Karlovickým s jedné a patriarchou Bajačićem s druhé strany, nebude tak brzo vyrovnán, protože, jak patrno, ve sporu tomto dávvné nesrovnalosti k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

9. únor 1849

Říšský sněm

Od nějakého času pozorujeme v novinách a časopisech ministerských a také v některých jiných časopisech, zvlášt Vídeňských, o jejichžto směru mezi všemi rozumnými a svobody milovnými stejný ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

2. únor 1849

Angličané

Z Londýna dne 2. února. Ve večerním sezení hořejší sněmovny navrhl lord Bruce odpověď na trůnní řeč. Lord Stanley stěžoval si na to, že v královnině řeči nyní je pouze řečeno: „Královna že si ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

5. únor 1849

Vojenské pense

V Frankfurtském Journalu nalézáme článek o vojenských pensích, z něhož některá místa zde klademe. Začíná takto: Jsme splnomocněni podati následující nařízení ministerstva války, vydané k polním ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849
[penze, 1849]

24. leden 1849

Frankfurter Ober-Postamtszeitung

Nedávno zmínili jsme se o podivném nápadu Němců ve Frankfurtě, jak by po Čechách i na Moravě rozšířili tamní noviny Frankfurter Ober-Postamtszeitung. Rozposlali totiž poštou na ukázku číslo do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

31. leden 1849

Finanční správa

Vídeňské Noviny přinášejí výpadky finanční správy za měsíc listopad 1848.

Příjmů bylo 6,329.896 zl. V tom jest

1. directních daní 1,676.840 zl. (gruntovní daň 1,326.812 zl., domovní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

4. leden 1849

Smíchov v ouplném květu

Kdo před 30 roky v okresu Smíchovském jen několik bídných baráků viděl, nepoznal by nynější fabrické město v ouplném květu. Politický Smíchovský podúřad oznámil povrchně v Pražských německých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

červenec 1868

Nová hračka pro malé i velké děti

Nová hračka pro malé i velké děti V Paříži po boulovardech a v Champs Elysés burcují za posledních dob, na podiv a ustrnutí všech prochazečů, vozíky zvláštního spůsobu, a to rychlostí takovou, že ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 31, 1868

4. únor 1849

Základní práva - závada jednoty říše

Jak povědomo, prohlašují některé německé vlády základní práva, která vypracoval Frankfurtský sněm. Avšak mnohé, jmenovitě silnější vlády, otátejí s jich prohlášením. Nedávno stál v Nových ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849

17. leden 1849

Válka v Itálii

Z Říma 17. ledna. Zakročení vojenskou mocí do států římských může se s jistotou předvídati. Z rozličných více méně bezpečných zpráv může se soudit, že se to stane co nevidět. Vojenská moc tato ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

1. únor 1849

Finanční správa

Říšský sněm povolil ministerstvu kredit na 80 milionů. Od té doby, co se povolení toto stalo, uplynula již hezká chvíle, posud ale není slyšeti, žeby se k sehnání těchto sum činily nějaké ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

24. leden 1849

Slesvík-Holštýn

Ze Slesvík-Holštýna 24. ledna. Koluje pověst, že Francousko, Anglicko, Rusko a Švédsko se opětně zaručily k nerozdilnosti Šlesvíka od Dánská; co na ní jest pravdivého, týká se jediné Ruska a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

4. leden 1849

Státní rozvrh na rok 1849

Státní rozvrh náš na rok 1849 dělí se podstatně na dvě hlavní strany. Výlohy státní jsou totiž buď takové, které vynakládají na obecnou správu celého mocnářství, kamž připočísti sluší ouroky ze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

30. leden 1849

Dopis z Moravy z Brna v Lloydu

Z Moravy. S neobyčejným podivením čteme v Lloydu dopis z Moravy z Brna, že prý poslancové moravšli z Frankfurtu provolávaji ke všem poslancům z Moravy, kteří ve Frankfurtě přítomni nejsou, aby se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

28. leden 1849

My se o svobodu nebojíme!

Po velikých bouřech nastalo nám nyní neobyčejné politické ticho, které jenom přetrhováno bývá množstvím podivných, obyčejně lživých pověstí. Kam by člověk přišel, kdyby chtěl jen polovičku toho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

26. leden 1849

Poslancové na sněmu říšském

Zde podáváme výkaz všech poslanců, jejich stav, pak místo, které ve sněmu zaujímají.

Ministerstvo:

Felix kníže z Schwarzenberka, president ministerní raddy, ministr záležitostí zahraničních a domu císařského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 22, 26.1.1849

19. leden 1849

Ministři nechtějí řádů

Z Berlína 19. ledna. Ministři žádali před několika dny krále, aby jim neuděloval žádných řádů. Také se povídá, že někteří, kteří včera obdrželi řády, velmi nepříjemně tím překvapeni byli; jeden z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

24. leden 1849

Řeznický pořádek

Z Domažlic. Dva počestní pořádkové Domažličtí zaslali nám následující svá přání:

My řeznický pořádek ponavrhujem:

1. Aby slavné ouřady lepší dohled měly na pokoutní a potulní obchod, pak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

24. leden 1849

Bonaparte císařem

V novinách Liberté dočítáme se, jak následuje: Z dobrých pramenů víme, že před 5 dněmi přišel z Petrohradu rozkaz na zdejšího ruského vyslance, aby žádal své pasy. Krok tento stal se prý za ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

24. leden 1849

Spočtení domů města Vídně

Město Vídeň má dostati nové spočtení domů podle přikladu Londýna a Paříže, které bude mnohem lepší nežli posavádní spůsob, číslovati domy. V každé ulici začne se s číslem prvním, domy na pravé ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

27. říjen 1848

Změna porcelánového skladu

Dáno 27. října.
Změna porcelánového skladu.

Dne 2. listopadu bude posud vedle Plataisu se nacházející ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

15. leden 1849

Telegraf přes moře

Z Londýna 15. ledna. První pokusy, vésti telegraf také přes moře, vypadly velmi dobře. Přece však se myslí, že výlohy a obtíže tohoto podniknutí, aby se pevnina spojila takovýmito telegrafy s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849

21. leden 1849

Moždíře balonové

V Trevisu a Mestre se činí pokusy a přípravy, jak by se mohlo stříleti z moždířů balonových na Benátky a na Malgheru.

Balony k tomu cíli zhotovují se v Treviso; bude jich 5, každý 28 sřevíce ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

21. leden 1849

Uhry

Dle pokroků, které se vojínům rakouským v Uhrách denně vždy lépe a lépe daří, jest se co nejdříve ouplného vydobytí a zavedení pořádku v této říši nadíti. Jak as ten pořádek vypadne, až dosavado ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

15. leden 1849

Stenografické protokoly sezení sněmovních

Z Kroměříže 15. ledna. Ty dni rozdávaly se stenografické protokoly sezení sněmovních od 6. a 7. října 1848 s nápisem: 52. sezení rakouského konstitujícího sněmu. Poněvadž ale sešitek sten... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

16. leden 1849

Mincovna

V mincovně panuje ustavičně největší činnost. Od února m. r. až ledna t. r. razilo se 12 milionů dvacetníků, půl milionu tolarů, zlatých a měďáků, a také tolik šestáků. Těchto posledních mají se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

10. leden 1849

Časopisy české roka 1849

Potěšitelným znamením, jak živý je u nás v Čechách duševní život, je veliký počet časopisů z většiny zcela nově povstalých.

Politických novin máme: Noviny Lípy Slovanské, (red. pp. Sabina ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

4. leden 1849

Malostranští v Praze

Slyšíme z mnohých stran, že měšťané Malostranští v Praze zamýšlejí od ostatní Prahy se odtrhnouti a sami pro sebe obec míti, tak sice, žeby Malá strana v každém ohledu sama městem byla. Měli by ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

2. leden 1849

Revoluce roku 1848

Revoluce, klerá na začátku roku 1848 vypukla ve Francousku, našla svého ohlasu v německých a vlaských zemích, jako i v císařství našem, kde stejné takřka poměry k stejnému vedli konci. Všude ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849

24. listopad 1848

Štefan Šuplikać Vitez

Nový srbský vojvoda Štefan Šuplikać Vitez narodil se r. 1789 [správně asi 1786] v Petrinji v Banalské krajině rodičů srbských. Otec jeho byl štábním důstojníkem v druhém bánovském pluku. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

19. listopad 1848

Václav Messenhauser

Václav Messenhauser, rodem z Prostějova na Moravě, 35letý, katolík, svobodný, spisovatel, byl ve vojenském s ním zavedeném vyšetřování svým vlastním přiznáním při opatření pravého stavu překonán, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 190, 19.11.1848

18. listopad 1848

Jubilejní slavnosti Karlovy university

Zvláštní osud leží na jubilejní slavnosti naší university. Posud nikdy neměla Praha příležitost, aby byla mohla slavit jubileum své slavné university. Bylo to r. 1348, když císař Karel IV. ve své ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848

17. listopad 1848

Boj demokratie proti aristokratii

Boj demokratie proti aristokratii čili jinými slovy revoluce roku 1848 bude brzy ukončen. Demokratie neostala vítězem v tomto boji, a podivným způsobem právě vinnou těch, kteří se za nejhorli ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

září 1867

Několik slov o mimořádné povětrnosti naší.

„Čím dále, tím hůře!" volá člověk obyčejně při každém obratu v životě svém a tvrdí, že přítomnost minulosti horší; nerozmýšleje pro samou zmalátnělost, jak asi jindy bývalo v podobných poměrech, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 9, 1867

7. listopad 1848

Nepodařená výprava Šimunićova

Od Nusdorfu. Hodnověrné zprávy o nepodařené výpravě Šimunićově. Dne 8.přijel Janeček do Prahy, zrovna od gen. Šimuniće, s nímž tři dni na zpátečném tažení do Moravy byl. Vypravuje následovně: Gen. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

28. říjen 1848

Zprávy od Nusdorfu

Od Nusdorfu. Nebude od místa, vypsati dálší běh vojenských kroků proti Vídni, ač je již všechno ukončeno.

Dne 28. října o ¾ 11 ráno strhla se kanonáda se všech stran na Vídeň. Od Simeringského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

7. listopad 1848

Zprávy z horvatského táboru o Vídni

Od Vídně. Zajisté dychtil každý Čech po zprávách z horvatského táboru o Vídni; každý byl žádostiv vědět, jak se jim daří. Slyšeli jsme o nich pouze, že jsou bídně ošaceni, že dobyli několik ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

4. listopad 1848

Jelačić stojí s pěti prápory hraničárů ve Vídni

Z Vídně dne 4. list. Jelačić stojí s pěti prápory svých hraničárů ve Vídni; ostatní jeho voj spěchá za Maďary, kkeří v jednu dobu na dvou místech byli poraženi: od Šimuniće u Trenčína, od Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

2. listopad 1848

O dobytí Vídně

Z Vídně dne 2. listopadu. Z Vídně dne 2. listopadu. Dobyvše město v rozličných předměstích a částech jeho rozestaveni jsme; přísnost služby nedovoluje vojákovi, by se od stanoviště svého vzdaloval ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

31. říjen 1848

Z táboru u Vídně

Z táboru u Vídně dne 31. října. Osud Vídně posud jest na váhách. Město se již včera vzdávalo; o polednách měly černožlulé praporce na věžich vláti - ze dvou příčin ale příměří ani nezačalo. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

5. listopad 1848

Vídeň byla přemožena

Vídeň byla přemožena náramným nákladem sil i obětí; statně, mužně bránili se Vídeňané, i když nevyhnutelné podlehnuli své viděli; člověk by zplakal nad vyhozením tak krásných sil v politické ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

3. listopad 1848

Špatné pivo

Musí-li naši pivovarnici špatné pivo vystavovati?
Svobodu jsme dosáhli, Bohu dika! ale při tom bohužel špatnější pivo, jelikož peněz na víno vytěžiti nelze (pijeme). Odkud-to? Odtud, že naši pivovárníci špatné pivo vystavovati musí. A proč musí? Poněvadž pivovárník každý var piva se škodou prodali musí. K vysvětlení a k stvrzení této pravdy budiž mi volno výlohy sčísti a tuto položili, mnoho-li sládka jeden var piva ku př. 15 sudů čili 60 věder stojí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

3. listopad 1848

Karel Havlíček: Morava

Morava podivným, velmi neočekávaným způsobem stala se nyní nejdůležitější zemí v Rakousích, na ní rozhodne se snad osud budoucí celé říše, neboť není pravdě nepodobno, že ústava rakouská ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

2. listopad 1848

Boje ve Vídni

Od Nusdorfu. Že vojsko české táhnouc k Vídni Od Nusdorfu. Že vojsko české táhnouc k Vídni mělo na sobě barvy slovanské, způsobilo, kudy táhly, veliké překvapení. Pochody byly ostré, podzimní mlhy ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848