Když bývalo XIX. století

Pozvání k umělecké výstavě

5. březen 1849

Pozvání k umělecké výstavě na rok 1849.

Letošní umělecká výstava počne dnem 9. Dubna t. r. Všickni zdární umělcové v Čechách tímto se uctivě zvou, aby k výstavě určená, jménem umělce, udáním předmětu a ceny opatřená umělecká díla mezi dnem 27. a 31. t. m. v hrab. Clam-Galašském domě v druhém patře odevzdali, kdež ve jmenovaných dnech od 3 do 5 hodin odpoledne vždy někdo ku přijmutí díla, dávaje od sebe toho potvrzení, bude přítomen. Předměty později zaslané musí se spokojiti s ostatními místy, které snad zbydou. Předměty do oboru výtvarného umění nepatřící, kopie a díla bez dostačitelné umělecké ceny nebudou přijímána. Rozhodnutí o tom náleží výboru, jenž záleží z jednatele uměleckého spolku, ředitele akademie a čtyř oudů, kteřížto poslední od umělců zde se nacházejících a spolu ve spolku účastenství majících, z těchto vyvoleni budou. Ostatně vzdává se každý umělec, do výstavy dílo zasílající, práva svého, rozmnožiti zaslané umělecké dílo, v tomto případu již pouhým zasíláním ke spolku, když bude dílo ve výstavě prodáno a za předmět spolkovního časopisu zvoleno.

V Praze, dne 5. Března 1849.
František hrabě z Thunů,
jednatel uměleckého spolku pro Čechy

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849