Když bývalo XIX. století

Windischgrätze neposlouchá ministerstvo

12. březen 1849

Vidíme se poznenáhla blížeti Rakousko dobám velice podobným třicitileté válce, a naše nynější vláda všemožně ještě pomáhá k tomu. Postavení knížete Windischgrätze bude brzy vévodovi Friedlandskému podobno: on již nyní neposlouchá ani ministerstvo. Když se opíral ministerstvu předešlému, myslili jsme, že to jen z opovržení k tak demokratickému ministerstvu činí: ale nyní máme ministerstvo z dosti aristokratické krve, a kníže Windischgrätz přece je ještě větším pánem. Ministerské noviny počínají již velmi srozumitelně a určitě proti panu feldmaršálovi vystupovati.

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849