Když bývalo XIX. století

Finanční nouze

12. březen 1849

Z Říma 28. února.
Vystoupení sardinského ministra Giobertiho z ministerstva dodalo zdejší vládě a jejím přátelům nové srdnatosti. Přece ale je nerozluštěna životní olázka: klerak pomoci z finanční nouze? Nucená výpůjčka se již uveřejnila a způsobila trapnou hrůzu. Každý majitel má ze svých příjmů více 2000 skudů značnou částku až as dvě třetiny vydat, a sice ne v papírech, ale ve zlatě a v stříbře. Za to dostane od vlády poukazy, které se vystavují na veškerou statní majetnost a které se na 5 ze sta zourokují. Toto nařízení vzbudilo u majitelů kyselost proti vládě, a touha, aby staří poměrové opět zavedení byli, zřejmě se co den zmáhá. Tato touha přechází v netrpělivost, co zmizela naděje o vojenském zakročení v Římsku.

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849