Když bývalo XIX. století

Rozdrážděnost proti ministerstvu

15. březen 1849

S velikou žádostivostí čekali jsme na zprávy z Jihoslovanska, jaké smýšlení tam jest strany nejposlednější odvážlivosti ministerské. Ze Záhřebu byly již zprávy v našem včerejším listu: z Vojvodoviny je každou chvíli čekáme. Ale podle té rozdrážděnosti proti ministerstvu, která v Záhřebě panuje, můžeme si pomysliti, jaká asi bude ve Vojvodovině a v Hranici, kterým se nejhubenější částka dostala.

Pokládáme za svou největší povinnost, pravé smýšlení národů o rozehnání sněmu a násilnickém ustanovení konstituce našemu obecenstvu podati, a to tím více, že ministerské noviny s nevídanou a neslýchanou posud drzostí a nestydatostí největší lži o tom sobě vymýšlejí a roztrušují. Žádostivi jsme zvěděti, jak dlouho ještě toto ministerstvo proti patrné většině národů se ve vládě udrží! A doufáme se dočkati té chvíle, že toto ministerstvo za své násilnické, věrolomné kroky zákonem souzeno a potrestáno bude! či má zákon jen jiné buřiče zastihnouti, ne pak buřiče na ministerských stolicích?

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849