Když bývalo XIX. století

Dánská otázka

15. březen 1849

Do „Ostsee-Zeitung" se píše z Frankfurtu následovně o dánské otázce: Podařilo se snahám anglického dvoru, uvésti mezi plnomocníky Německa a Dánska srozumění o základech míru. Obě strany uznají neodvislost zemské správy ve Šlesvíku. Hlavní rozepře se ještě vede o výmínce centrální vlády, aby Šlesvík přistoupil k celní jednotě Německa; na tuto tlačí německá strana, poněvadž Šlesvíku přísluší právo nerozlučitelného spojení s Německem; Dánsko ale zdráhá se přivoliti, aby se zjinačila celní linie. Snad se podaří vyrovnati i tuto překážku. Dále prý se Anglicko a Rusko vyjádřily proti obnovené válce po uplynutí přiměří.

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849