Když bývalo XIX. století

Papírové dvacetníky a desetníky

20. březen 1849

Stává se často, že se nám v předplatních penězích také rozličné papírové dvacetníky a desetníky buď od venkovských měst neb jednotlivých osob vydané zasílají. Činíme vážené obecenstvo pozorná, že takové ze známých příčin přijímati nemůžeme, protože jsou několik míl od svého urození jen papír a ne peníze, a žádáme, aby se nám buď půlky a čtvrtky jednotek, neb ražené peníze aneb dvacetníky a desetníky od obce Pražské vydané zasílaly, jinak sobě každý připsati musí, kdyby se na jeho zásilku žádný ohled vzíti nemohl.

Expedice Národních Novin.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849