Když bývalo XIX. století

K. J. Erben nebude redaktorem Pražských Novin

17. březen 1849

Návéšti.

Svým přátelům oznamuji, že budu „Pražské Noviny" jen do konce tohoto měsíce března říditi, a potom od redakce jich i ode všeho v ní podílu odstoupím.

V Praze dne 17. března 1849.
K. J. Erben.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849