Když bývalo XIX. století

Oudy komisse v Římě

20. březen 1849

Z Říma 7. března. Zdá se, že komisse pro výkonnou vládu bude hráti důležitou rolli v dějinách letošního roku, a proto podáme některé zprávy o oudech této komisse.

Armellini byl před vypuknutím revoluce konsistorním advokátem, smýšlel mírně. Ctižádost však a pak aby od sebe odvrátil nařknutí, že patří k Jezovitům (máť totiž u Jezovitů bratra a syna), pohnuly ho, že se uvrhnul v proud revoluce.

Montecchi byl též advokátem, za časů Řehoře XVI. byl odsouzen pro nějaký politický přestupek, od papeže Pia IX. byl však z vězeni vyproštěn a na státní ouřad dosazen. Dle svého nynějšího smýšlení patří k nejouhlavnějším protivníkům papežství.

Salicetti je Neapolitán, který z vlasti utéci musel. Jest sice muž vzdělaný a schopný, byl ale jen proto k vládě povolán, aby si tato římská vláda pomocí jeho vydobyla vplyv na svobodomyslnou stranu v Neapolsku.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849