Když bývalo XIX. století

Pronájmu pivováru v Cerekvici

31. říjen 1848

Návěští o pronájmu pivováru

Od ouřadu hospodářského na panství Cerekvickém v kraji Bydžovském se tímto oznamuje, že od 1. ledna 1849 zdejší pivovár se v nájem dá, mající varu plného dvacet sudů, též pole a luka.

Pro příhodné položení své, jelikož na blízku jest dvou tak znamenitých pevností, totiž Hradce Králové a Josefova, pak blízko měst Hořic, Miletína, Králové Dvoru a Jaroměře; pro správné silnice, jenž se ode všech jmenovaných měst sem sbíhají; pro blízké znamenité lomy, zvláště zdejší a Bohdánské, k nimžto po celý rok velmi hojně pro kámen se dojíždí: jest se průmyslnému sládkovi od tohoto pivováru nevšedních výhod nadíti.

Výminky, pod kterými se tento pivovár v nájem dá, v obyčejných hodinách při zdejším hospodářském ouřadě nahlédnouti lze.

Dáno v Cerekvici dne 31. října 1848.

[Poznámka: pivovar roku 1889 vyhořel]

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848