Když bývalo XIX. století

Pronájem pivováru ve Volíni.

25. říjen 1848

Pronájem pivováru ve Volíni.

Právovárečné měšťanstvo Volínské v Prachensku v známost uvádí, že na den prvního prosinec 1848 pivovár svůj na dvacet sudů a jedno vědro skrze veřejnou licitací propachtuje. Články pachtovní na požádání oustní aneb písemně frankované sdělí tamní výbor právovárečný.

Dáno dne 25. října 1848.

[Poznámka: pivovar byl zrušen 1974]

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848