Když bývalo XIX. století

Pronajetí měšťanského pivováru v Nymburce.

4. říjen 1848

Pronajetí měšťanského pivováru v Nymburce.

Od výboru várečného k. města Nymburka na Labi v známost veřejnou se uvádí, že k opětnému pronajetí měšťanského pivovárů na 27ti sudové várky zřízeného na tři léta, od 1. listopadu 1848 pořád zběhlá, licitace dne 20. října b. r. v 10tou hodinu předpolední v sednici radní drželi se bude; připuštěn bude každý, kdo od výboru várečného buď hotovinu pr. 1000 zl. v stříbře, aneb knihovním výtahem rovně tolik jmění nepohybného vykáže.

Podpůrství, které se od najemníka žádá, obnáší jednoroční činži a musí dílem pr. 1000 zl. stříbra v hotovosti složeno býti.

V ostatní výmínky najmu lze nahlédnouti u výboru várečného, kdež i výpisy vyzdvihnouti se mohou.

Dáno dne 4. října 1848.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848