Když bývalo XIX. století

Pronájem Markétskeho pivováru.

30. říjen 1848

Pronájem Markétskeho pivováru.

Na statku Břevňovském u sv. Markéty bude pivovár na 20 sudů, s vinopalnou, šlapacím mlýnem a 12 ¾ korců polí na tři po sobě běžící léta propachtován, a sice od 1. ledna 1849 až do 31. prosince 1851.

Kteří by tento pivovár pachtovat chtěli, mohou písemné offerty do 30. listopadu b. r. na zdejší ouřad zaslat, kde též články pachtovní k nahlídnutí jsou, s tím připomenutím, že Israelité žádný přístup k pachtu nemají.

Dáno dne 30. října 1848.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848