Když bývalo XIX. století

Pronajmutí pivováru

14. říjen 1848

Pronajmutí pivováru

Od direktoriálního ouřadu panství Mníšku se známo činí, že Mníšecký panský pivovár, který na 24 sudů plného nalití staven jest, od 4. ledna roku 1849 bud na jeden neb na tři po sobě běžící roky se pronajímat bude; najímatelé můžou týkající výminky při Mníšeckém ouřadě nahlédnout, a mají své písemní zapečetěné podání neb offerty bud při ouřadě v Mníšku neb u kněhvedoucího pána Nürnbergra v Praze na Spálené ulici, číslo 95, nejdéle do 30. listopadu b. r. zanesli.

V Mníšku dne 14. října 1848.

[Poznámka: pivovar byl zrušen 1928]

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848