Když bývalo XIX. století

Pronajem ve vsy Častrové ležícího pivováru

15. říjen 1848

Ohlášení pronajmu na panstvi Kamenickém ve vsy Častrové ležícího pivováru.

Od vrchního ouřadu panstvi Kamenice, Táborského kraje v Čechách, se v známost uvádí, že onen na obchodní silnici, která od Tábora skrze Kamenici na Počatka do Znojma vede, ležící panský pivovár pronajmutý bude.

Pronájem muže každý den se stati a skrze tři neb šest po sobě bežicích let trvati.

Takový se stane skrze zanešení písemního podání při zdejším vrchním ouřadě, ku kterému zanešení se lhůta až do 15. listopadu b. r. dává.

Všechny bližší výminky pronájmu jsou zde vždy k nahlídnutí, a jen se připomíná, že pivovár v nejlepším stavu pohodlně zřízený jest, a od takového před vyšlým nejvyšším patentem od 8. září b. r. jen 2 ne velké hospody pivo brát nucené byly, pak že pronájemník 3 ½ míry panského pole k bezplatnému užívání přenechané měl; naproti čemu ten samý ale zavázán byl, ročně 144 zl. stříbra na hotovosti, pak 10 sudů piva zdarma a 6 sudů proti obdržení 15 měr ječmena panskému důchodu odváděli.

V Kamenici dne 15. října 1848.

Zdroj: Národní Noviny č. 183, 11.11.1848