Když bývalo XIX. století

Pronájem povovaru v Budýni

2. listopad 1848

Od magistrátu města Budýně se oznamuje, že k pronájmu zdejšího měšťanského pivováru se licitace na den 28. listopadu 1848 v 9 hodin ráno v zdejším radním kanceláři ustanovuje, ku kterému se nájmu žádoucí s tím zvou, že se před licitací s zálohou od 400 zl. ve stříbře vykázati mají, a jim svobodno stojí, u výmínky zde nahlédnouti.

Dne 2. listopadu 1848.
Čejka, purkmistr.

[Poznámka: pivovar byl zrušen 1932]

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848