Když bývalo XIX. století

Pronájem povovaru v Unhošti

11. listopad 1848

Pronájem pivováru a vinopalny v městě Unhošti.

Magistrát města Unhošti v Rakovnicku u všeobecnou známost uvádí, že veřejný pronájem zdejšího na 20 sudů jedné várky zřízeného měšťanského pivováru a s ním spojené vinopalny na 3 léta a 9 měsíců, od 1. února 1849 až do 31. října 1852, na den 18. prosince t. r. v 10 hodin ráno v zdejším radním místě určen jest, k čemuž nájmu žádostní se s tím připojením zvou, že také svobodno stojí, písemné oferty, však nejdéle do ukončení nájemního protokolu při zdejším magistrátě neb pivovární inspekcí zanésti, v které krom přiloženého vádium od 400 zl. stř. obětovaná roční činže ve stříbře s písmenami vysazená a vyjádřená býti má.

U výmínky může se u zdejšího magistrálu neb u pivovární inšpekcí nahlédnout aneb ony v opisu vyzdvihnout.

V Unhošti dne 11. listopadu 1848.
A. Todl, radní.

[Poznámka: pivovar byl zrušen 1918]

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848