Když bývalo XIX. století

Pivovár panství Rychnovského

19. prosinec 1848

Pronájem

pivováru a vinopalny panství Rychnovského v Králové-Hradecku.

Pivovár a vinopalna s párním strojem se na čas od 1. března 1849 až do konce února r. 1855, tedy na šest let pronajímá.

O výmínkách pronájmu se může každý u nížepodepsaného úřadu aneb u inspekcí v Praze v Královské ulici č. 579 v obyčejném čase úřadování dověděti, aneb opis sobě vzíti.

Oba tyto regály ve spojení pronajímají se zasláním zapečetěných frankovaných offert bud úřadu Rychnovskému aneb inspekci Pražské, kdežto se s písmeny udati musí, mnoho-li najímač nad ponavrženou cenu nájmu podává, s připojením litkupu pr. 500 zl. na stř. jakož i s důkazy bezouhonné počestnosti. Tyto offerty se až do 20. ledna 1849 přijímají. Spolu se na objasnění předmětů pronájmu podotýká, že se v 6 letech každoročně v průměru 2035 sudů piva uvařilo a prodalo a vinopalna za roční plat 3735 zl. 32 kr. v. č. pronajata byla.

O přijetí nebo nepřijetí poslaných offert se nanejdéle do 10. února 1849 vědomost podá.

Úřad Rychnovský v Králové-Hradecku v Čechách dne 19. pros. 1848.
Spirk v. r.

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849