Když bývalo XIX. století

Pivovár v Benovech

14. prosinec 1848

Od magistrátu král. kraj. města Klatov se s domluvením městského výboru a návladnictva v známost uvádí, že se v Benovech blíže Klatov ke městu patřící pivovár na 13 ½ sudů vařicí, na tři roky, a žádal-li by kdo, i na šest let ve veřejné licitaci k pronájmu ponechá; k tomu konci bude 9. ledna 1849 o 9. hodině na zdejší radnici komissí držaná, ku které ony, jenž by jej najmouti chtěli, s tím připomenutím se zvou, aby do výminek pronájmu u návladnictva nahlídli, a že najímatel 27 1/3 sudů piva co deputát odváděti má a pak že za první vyvolání peněžitá část 350 zl. stř. platili bude.

V Klatovech dne 14. prosince 1848.

[Poznámka: pivovar byl zrušen 1903]

Zdroj: Národní Noviny č. 2, 3.1.1849