Když bývalo XIX. století

Pivovár v Nedvěsích

3. leden 1849

Pronájem pivováru

v Nedvěsích, panství Lešanského v kraji Berounském nedaleko města Benešova.

Ouřad hospodářský panství Lešenského v kraji Berounském tímto u všeobecnou známost uvádí, že zdejší pivovár v Nedvěsích na plnou várku 22 a půl sudů spolu s blízkým dvorem v Chlistově aneb také bez toho dvora na šest let, od 15. dubna 1849 počínajíc, proti písemným ofertám a složení 400 zl. vádium se pronajme. K čemuž žádostiví nechť písemné své oferty buď u zhora jmenovaného úřadu anebo na kancelář v Praze v č. 177-4. zanesou, kdež i bližší výmínky pachtovní nahlédnouti mohou.

[Poznámka: pivovar byl zrušen 1890]

Zdroj: Národní Noviny č. 2, 3.1.1849