Když bývalo XIX. století

Pro stěhovance do severní Ameriky.

5. březen 1849

František Eckschlager v Golčovu-Jeníkově, splnomocněný jednatel p. Eduarda Ichon'a v Brémě, obětuje své posloužení při opětném započetí plavbě těm, kteříž by se vystěhovati chtěli do Nového-Yorku, Baltimore, Nového Orleanu, s tím doložením, že dne 1. a 15. každého měsíce ochotné a bezpečné převozní příležitosti ve velkých trojstežňových, rychlou plavbou známých nákladních lodích se vypravují.

Ceny za převážení tak levné stanovití se zavazují, jako každý jiný řádný dům obchodnický v Brémě, bližší pak výmínky buď u mne se zvěděti mohou, bud se na frankovaná psaní ochotně žádaná vědomost uděluje.

Dáno 5. března

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849