Když bývalo XIX. století

Pivovár u Sv. Jana

17. březen 1849

Pronájem pivováru.

Úřad statku u Sv. Jana pod Skalou v kraji Berounském u známost uvádí: že pivovár v místě u Sv. Jana na 15 sudů ouplného varu zřízený s celým příslušenstvím od 15. dubna 1849 počínajíc na tři po sobě běžící léta v cestě podaní k najmutí jest.

Tyto podání musejí nejdéle do 7. dubna b. r. na nížepsaném úřadě pod adressou gruntudržitele pana Maximiliana Bergra zapečetěné franko zaneseny býti.

Na pozdější podání nebude se bráti žádný ohled.

Dáno u Sv. Jana 17. března 1849.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849