Když bývalo XIX. století

Mašina na vytisknutí 10.000 výtisků v hodině

22. březen 1849

Nedávno umřel v Paříži kněhtlačitel, který ve své poslední vůli odporučil 40.000 lib. ster. peněz tomu, kdo by vynalezl mašinu, jíž by bylo možno vytisknouti v hodině 10.000 výtisků časopisu. Jen kdyby ještě tím bylo možno dostati 10.000 předplatitelů!

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849