Když bývalo XIX. století

Přípravy k válce ve Vlaších

18. březen 1849

18. března. Noviny Temps přinášejí o přípravách k válce ve Vlaších tyto zprávy:

Co piemontská armáda do Lombardska postupuje, rozkázala současně sardinská vláda vojsku, aby i na moři učinilo outok na Rakušany. Albini, sardinský admiral lotďstva v Siném moři, dostal rozkaz, aby dal rozstříleti rakouské loďstvo u Benátek, nebude-li jinak Benátky moci osvoboditi. Místoadmiral Corsi, který posavad byl před Cagliarim na ostrově sardinském, blíží se k rakouskému admiralu Kastnerovi, který dělá, jakoby chtěl znepokojovati římsko-toskánské pobřeží. V Janově se připravují lodě do zálohy. Z toho je vidno, že válka nabývá veliké rozsáhlostí.

Zdroj: Národní Noviny č. 71, 24.3.1849