Když bývalo XIX. století

Daně v největšich státech

25. březen 1849

Jeden francouský časopis přináší následující přehled, kolik každá osoba v největšich 6 státech evropejských a amerických platí daně.

 daňlidnatostna 1 osobu
franků
V Anglicku   1.700,000.000   26,008.000    65
V Francousku   1.250,000.000   34,000.000    36
V Rakousku   430,000.000   34,000.000    12
V Prusku   220,000.000   13,000.000    17
V Rusku   480,000.000   58,000.000      8 27/100
Ve Spoj. obcích   170,000.000   13,000.000    13

Příjmy jednoho každého státu jsou skoro stejné v Anglicku, Francousku, Prusku, Rakousku a v Spojených obcích; důchody v těchto zemích též jsou sobě rovny; rozděleni daně mělo by tedy ve všech zemích rovné býti, tomu ale není tak. Francouz platí tolik co Angičan, třikrát tolik co Rakušan a občan Spojených obci, a dvakráte tolik co Prušan.

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849