Když bývalo XIX. století

Poláci v cizím vojsku

20. březen 1849

V nynější době vidíme Poláky hráti velikou rolli ve hnutích evropejských, jmenovitě v celých Vlašich. V Římě je legie polská jedna, v Toskánsku druhá, v Turinč třetí. Jsou velmi zkušení důstojníci Poláci, kteří tyto z dobrodruhů všech zemí a národů složené legie vedou. V čele vojsk ne-polských stojí ale: Ludwik Mierosławski, je brigádníkem a náčelníkem štábu sicilského vojska (byl v loni na jaře vůdce povstáni Poláků v Poznaňsku); krom něho je v sicilském vojsku ještě 40 — 50 polských důstojníků všeho druhu. Generálem a náčelníkem štábu sardinských vojsk je Chrzanowski; vůdce polské legie v Sardinsku je hrabě Wladislaw Zamojski, v legii je přes 120 polských důstojníků vyšších a dvakrát tolik nižších. V tomž vojsku stojí generál Romarino, bývalý vůdce v revoluci polské.

Legie polská v Římě stojí 39 důstojníků a 72 poddůslojníků polských. V Toskáně zřizuje plukovnik Siodelkiewicz legii polskou s jinými francouskými důstojníky.

Gen. Dembiński a Bém stojí, jak známo, v čele vojska maďarského; krom nich je tam znamenitá velká legie polská; taktéž polský poručík Wysocki, nyní plukovnik. V Cařihradě sbírá plukovník Czartorijski pro vlaskou armádu dobrovolníky v osadě polské, 7 mil od Cařihradu vzdálené.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849