Když bývalo XIX. století

Vesnické noviny a Vlastimil

27. březen 1849

Výstraha. Poněvadž nyní nastavá čas předplacení, oznamujeme těm, kterým snad by to povědomo nebylo, že nové dva časopisy české „Vesnické noviny" od Schopfa a „Vlastimil" vycházejí, oba nákladem strany nám protivné, což proto ve známost uvádíme, aby se nikdo s nimi jak říkáme nenapálil. Kdo se chce předplatiti na laciné menší noviny pro lid, tomu schvalujeme „Sedlské noviny", jejichžto redaktorem bude p. Tyl, na jehožto vlasteneckou svobodomyslnost se spoléhati můžeme.

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849