Když bývalo XIX. století

Havlíček ze spolku Slovanské Lípy vystoupil

27. březen 1849

Máme mnohé příčiny, následující připis tuto uveřejniti:

Slavnému Výboru Slovanské Lípy!

Poněvadž ve schůzce dne 26. t. m. uzavřeno jest, aby Slovanská Lípa politickým spolkem zůstala, kterémužto uzavření jsem já, jak povědomo, z mnohých příčin v novém zákonu associačním obsažených odporoval, přislibuje sobě mnohem lepšího prospěchu pro národ z dalšího trvání Slovanské Lípy jako nepolitického spolku, vidím se nucena, ze spolku Slovanské Lípy (resp. z výboru) od dnešního dne vystoupiti a dle svého vlastního přesvědčeni dále působiti.

V Praze dne 27. března 1849.
K. Havlíček,
redaktor Národních Novin.

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849