Když bývalo XIX. století

Zlato v Kalifornii

28. březen 1849

Generál Smith, klerý od amerikánských spojených obcí vyslán byl za guvernéra do Kalifornie, ohlásil již 10. ledna v Panamě skrz tamnějšího konsula, že všickni, kteří na půdě amerikánských obcí v Kalifornii zlato hledali a sbírali, pokutováni býti mají, že skracují jmění státní. Dle nejnovějšich zpráv z Kalifornie se vyhlašují pověsti o hrudách zlata, které vážily kolik liber, za smýšlené báchorky. Největší nalezená hruda vážila 5 uncí. Také je lež, že ti, kdo kopají zlato, denně si vydělali 150 tolarů.

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849