Když bývalo XIX. století

Ruská vláda se postavila proti politice Pruska

28. březen 1849

Z Berlína. Skoro všechny německé noviny mluví o hrozivém postavení, jaké ruská vláda proti Německu zaujímá. Pruská vláda, berouc ohled na svazky přibuzenství, nechtěla se s Ruskem znepřáteliti. Z druhé strany ale byla povinnost vlády, starati se o Frankfurtský sněm a vyhovovati přáním lidu; proto musela pruská vjáda od r. 1848 jiné postavení proti Rusku zaujmouti; k tomu byla též vybídnuta ruskými notami ohledem na poměry Německa a nepřátelským vystoupením Ruska v dánské otázce. Ruská vláda se postavila proti politice Pruska; diplomatické vyjednávání mezi oběma je nyní stižněno. Mnoho k tomu přispěla Petrohradská depeše, která sem včera byla přinešena a nemile působí.

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849