Když bývalo XIX. století

Počet odbíratelů novin

31. březen 1849

Jsme ubezpečeni, že každý jest zvědav, kolik asi mají které noviny odbíratelů, ale, těžko jest něco jistého tu udati, protože se málo které noviny s pravým počtem svých odbíratelů pochlubí a obyčejně zvětšujícím sklíčkem se naň dívají. Podáváme tuto tedy jediné jisté měřítko, totiž počet těch odbíratelů, který se po poště rozesílá, poněvadž tu není možno ani zvětšovati ani zmenšovati, neboť výkaz ten na c. kr. Pražské poště znám býti musí.

V minulém čtvrtletí, t. j. v lednu, únoru a březnu 1849 rozesílalo se po poště:

Constit. Blatt aus Böhmen (Haase)    2373exemp.
Národní Noviny 1781
Bohemia 1405
Prager Zeitung (vládní) 1309
Deutsche Zeitung 865
Hlasatel česko-bratrský 625
Noviny Slov. Lípy 615
Večerní List (Medau) 565
Allg. const. Zeitung (Medau) 491
Abendblatt (Medau) 350
Občanské Noviny (Arnold) 197
Volksblatt 120
Včela (nebude vycházet) 103
Obecní List 81
Comunalblatt 61
Pražské Noviny (vládní) 56

To jest ovšem jen ten počet, klerý jde do celé země po poště; co se v Praze v expedici každých novin prodá, to není známo; jisto ale jest, že se v Pražských expedicích jenom pro Prahu a její nejbližší okolí noviny a časopisy odebírají, a celá ostatní zem i jiné země odebírají všechno po poště. Naše Národní Noviny mají ku př. všech odbíratelů něco přes 2400, tedy asi čtvrtina padá na Prahu a nejbližší okolí, a zdá se, že tento poměr i při jiných novinách panuje, ačkoli to s jistotou udati nemůžeme. Noviny Slov. Lípy, o kterých tuž to s jistotou víme, mají všech odbíratelů něco přes 800, tedy opět čtvrtinu v Praze a tři čtvrtiny na poště. Když ale ku př. p. Medau udává, že má Večerní List 4000 odbíratelů, musíme to s ohledem na svrchu stojící tabelu za kapitální hyperboli považovat, a to tím více, poněvadž by musil p. Medau více odbíratelů mít, než tiskne, což by zázračné bylo.

Zdroj: Národní Noviny č. 77, 31.3.1849