Když bývalo XIX. století

Zapomněli se pp. Vunš a Knedlhans

31. březen 1849

Oznámil jsem jednoduše své vystoupení že Slovanské Lípy, udávaje před světem jen jednu avšak nejnepatrnější příčinu svého výstupu. Že jsem jen tuto nejmenší příčinu veřejně oznámil, stalo se jen z toho ohledu, abych zbytečně se nedotýkal stránky mrzuté v našich vlasteneckých záležitostech, a aby se před celým světem nemusely rozhlašovat naše domácí věci, které by bylo nejlépe v soukromnosti vyjednati. Kromě všeho mého nadání zapomněli se ale dva oudové výboru, a sice p Vunš, (v Allg. Const. Ztg.) a p. Knedlhans (ve Večerním Listu) tak dalece, že moje vystoupení prohlašují za bázeň a za nějaké zpronevěření se v zásadách, ačkoli oba tito pánové byli přítomni při onom s oukromém sezení výboru, ve kterém jsem já dokazoval, proč jest lépe, aby Slovanská Lípa se proměnila v nepolitický spolek. Bylo to právě tenkrát, když jsem já v onom sezeni napsal dle uzavření výboru známé provolání k filiálkám dne 23. března v novinách vytištěné. Já jakožto redaktor novin budu mít ještě více příležitosti, dokázati skutkem svou svobodomyslnost, a nezakládám si v tom ohledu na vysvědčení ani p. Knedlhanse ani p. Vunše, a proto bych se mohl jednoduše jejich špatně ukryté zlomyslnosti a závisti vysmát: poněvadž ale oni sami mne takřka vybízejí, abych vypodobnil světu onu stranu ve výboru Slovanské Lípy, ku které tito dva páni náležejí, a k vůli které jsem také ze společnosti vystoupil, neopominu to časem svým jak náleží učiniti. Jsem však přesvědčen, že i sama veliká většina ostatních pánů z výboru, ku kterým já všechnu vážnost chovám, a která mne též vyvolením za místopředsedu důkaz své důvěry podala, brzy již učiní konec nerozumu a ještě něčemu horšímu, co tato svrchu řečená strana, ku které kromě p. Knedlhanse a Vunše též p. Gauč, p. Sabina, p. Stefan náležejí, na firmu Slovanské Lípy a tudy celého národu provádí.

K. Havlíček,
redaktor Národních Novin.

Zdroj: Národní Noviny č. 77, 31.3.1849