Když bývalo XIX. století

Cizincům jest zamezeno hledati zlato

7. březen 1849

Z New-York 7. břez. General Smith, jejž vláda severoamerikánských soustátí do Kalifornie poslala, aby tam pořádek zavedl, poslal dne 19. ledna v Panamě tamnímu konsulovi severních Obcí psaní, v němž se vyjádřil, že zákony Obcí, podle nichž při trestech peněžitých a vězení zapovězeno jest porušení jmění na státních gruntech, v platnost uvede v Kalifornii proti všechněm, kteří nejsou ubčané Obcí. Navrhuje také v tom psaní, aby to konsul co nejdříve oznámil, k čeinuž podle svého postavení obzvláště povolán jest. Tímto nařízením jest všem cizincům zamezeno, hledati zlato v Kalifornii.

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849