Když bývalo XIX. století

Napravení omylu stran p. Stefana

3. duben 1849

Po tom, co se zatím v nejnovějšich dnech ve Slov. Lípě zdejší přihodilo, neměl bych vlastně již ani žádnou příčinu o věcech pro každého vlastence mrzutých dále slov šířiti, a také skutečně zapotřebí jest, další vyvinování očekávati a úsudek svůj si na další čas v záloze ponechali. Jednu však okolnost - týkáse p. Stefana - nesmím ani o den déle zamlčeli, poněvadž spůsob, v jakém se jeho jméno v č. 77 jmenovalo, mnohým zavdal příčinu k špatným, jeho cti škodlivým výkladům. Že jsem tenkráte jméno p. Stefana spolu s ostatními podotknul, stalo se jen proto, poněvadž jsem toho jistého mínění byl, že pan Stefan při redakci novin Slov. Lípy hlavní oučastenství má. Poněvadž jsem však nyní toto své mínění jakožto mylné seznal, držím za svou povinnost, napraviti tento svůj omyl.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849