Když bývalo XIX. století

Telegrafické spojení s Berlínem

3. duben 1849

S pruskou vládou jest již uzavřeno, že telegraf, který jde přes Přerov, a odtud přes Holomouc do Prahy, prodloužen býti má až do Bohumína, kdež bude spojen s telegrafem mezi Berlínem a Vratislavou; pruská vláda prodlouží jej přes Kosel a Ratiboř do Bohumína. Takto se stane telegrafické spojení s Berlínem.

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849