Když bývalo XIX. století

Lokomotiva bez topeni

3. duben 1849

Dle výpovědi příchozího z Brusselu užívá se na temnější železnici lokomotivy bez topení. Záleží ze dvou kotlů, z nichž jeden vývěvou se pořád udržuje vzduchoprázdným, druhý naproti tomu vzduchem naplněn jest. Oba kotle jsou dole spojeny troubou, a tlak vzduchu pohybuje kola, jakož i vývěvu z části pružností kol, které v poměru k jiným lokomotivám mnohem větší jsou.

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849