Když bývalo XIX. století

Vesnické Noviny

4. duben 1849

Známo jest zde v Praze, že p. Schopf svoje Vesnické Noviny všude po venkově rozesílá. Ať si ale p. Schopf aneb ti, kterých nástrojem jest, nepředstavují náš národ tak nevzdělaný a nezkušený, aby hned nepoznal, kam míří p. Schopf se svými novinami.

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849