Když bývalo XIX. století

Poukázky na 5 a 10 kr. města Jičín

1. duben 1849

Oznámení.

Nížepsaní uznávají za dobré, poukázky na 5 a 10 kr., vydané v nedostatku stříbrných peněz pro město Jičín, zpátky požádati, a za c. k. bankovky do konce května 1849 vyměňovati, s doložením, že jen od nás vydané poukázky budou přijímány, falešné ale nepřijaty; pročež varujeme každého před škodou.

V Jičíně 1. dubna 1849.
Theodor Horník.
Karel Weinerth.
Sal. Fried.

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849