Když bývalo XIX. století

Okna se záclonami na železných drahách

12. duben 1849

V čísle 80. Moravských Novin stala se od p. Rozhona následující zmínka:

„Dále jsem požádán, bych v novinách se pana Karla Havlička, red. N. N., otázal, co se s onými penězi, jenž se na českou hlavní průmyslní školu v Praze, (která teď bez příspěvků utvořena bude) všude sbíraly, stalo aneb snad teprv stane? Jelikož se jména přispívatelů z Prostějova neuveřejnila, myslí se, že jsem si je podržel. Ať p. K. Havlíček to potvrdí, že je obdržel, a co se s nimi stane a k jakému účelu je vynaložiti chce. Jelikož krásná suma z Moravy se tam poslala, my bychom teď pro náš spolek Cyr. a M. ji co fond Matiční užíti mohli, neměl a nemohl by míti p. K. Havlíček nic proti tomu, kdyby Moravané ony peníze, jenž zajisté ještě někde v Praze uloženy se nacházejí, zpět žádali. Učinil by tím krásný začátek naší moravské Matice. S toužebností budu buď Vaší odpověď neb uveřejnění v Moravských Novinách očekávati."

Můžeme ubezpečit p. Rozhona, že jeho zásilka skutečně do redakce tehdejší Pražských Novin (za mého vedení) došla, a myslíme, že jemu povědomo býti musí, že jsem já tenkrát náhlý zákaz od vlády obdržel, tyto sbírky v Pražských Novinách dále ohlašovati, jakož jsem tenkrát měl býti z redakce Pražských Novin právě pro tuto sbírku sesazen. Byly to tenkrát jiní časové, o kterých snad při pokojné chvíli právě já budu moci mnoho zajímavého povědíti.

Náhle po tom nastaly převraty březnové, a od té doby nebylo skutečně ani pro mne ani pro přátele mé chvilky pokoje. Že ostatně sebrané peníze péči p. Trojana na jistém a bezpečném mistě uloženy jsou a nyní očekávají svého účele, mohu ubezpečiti. Co se s nimi stane, nemohu a nesmím já určovati, a tato věc bude se muset nějak veřejně do porady vzíti. Nepochybuji ale, žeby ta část, která z Moravy se sešla, na požádání někoho důvěry požívajíciho ku př.: Jednoty Národní Sv. Cyrilla a Methoda hned do Moravy zpět se odeslati mohla.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849