Když bývalo XIX. století

Památky v Římě

13. duben 1849

Kanina, tento o místopis města Řima velezasloužilý slavitel, učinil sněmu návrh, aby se vykopávalo staré forum. Sněm povolil k tomu 16.000 skudů. Pracuje se neunaveně. Z Julivě basiliky se již objevilo několik pilířů. Kanina vypátral dle oblouků druhé poschodí toboto krásného stavení. Ve velikém sále senátorského palácu se zřizuje amfitheatr pro vlaský úslavodárný sněm.

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849