Když bývalo XIX. století

Těžení uhlí

15. duben 1849

Z uhelných dolů vytěžilo se r. 1847: v Angličanech 572,400.000, v Belgii 89,280.000, v severoamerikánském soustátí 79,200.000, ve Francousku 75,549.160, v Prusku 63,000.000 a v Rakousku 20,000.000 centnýřů.

Zdroj: Národní Noviny č. 89, 15.4.1849