Když bývalo XIX. století

Délka železnic v Evropě

15. duben 1849

Délka všech železnic v Evropě obnášela r. 1848 v Angličanech 511.7, v Prusku 325, ve Francousku 302½, v Rakousku asi 200, v Belgii 106, v Bavořích 61, v Sasku 55½ v Hannoveru 48½, v Rusku 47½, v Badensku 42, ve Vlaších 35½, v Dánsku 35, v Uhřích 34, v Hollandsku 33, ve Švýcarsku 17, ve Würtemberku 17, ve Španělích 3.3, a v malých německých státech 130 německých zeměpisných míl.

Zdroj: Národní Noviny č. 89, 15.4.1849