Když bývalo XIX. století

Díl piemontského vojska byl od Rakušanů zakoupen

5. duben 1849

Z Říma 5. dubna. Triumvir Mazzini snaží se vládnoucí stranu zarmoucenou porážkou Piemontesů potěšiti, udávaje ve svých nově zaražených novinách (L'Italia del Popolo), že díl piemontského vojska byl od Rakušanů zakoupen, protože se spása Vlach má jedině očekávati od republiky, a ne od papeže ani od světských knížat.

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849